Program dalšího vzdělávání 2003

28.11. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka: Vložené deriváty v pojistných smlouvách

1 bod

14.11. Seminář z aktuárských věd

Mgr. M. Janeček: Aktuárský systém na modelování peněžních toků

1 bod

7.11. Seminář z aktuárských věd

Mgr. J. Šrámek, Výnosové křivky

1 bod

24.10. Seminář z aktuárských věd

Mgr. Ing. V. Bohdanecký, Modelování katastrofických rizik

1 bod

17.10. Seminář z aktuárských věd

RNDr. J. Fialka, Návrh mezinárodního účetního standardu pro pojistné smlouvy (část II)

1 bod

14.10. Kurs pojistné matematiky

Prof. T. Cipra, Long Term Care, Permanent Health Insurance, oceňování opcí v životním pojištění

2 body

10.10. Seminář z aktuárských věd

Mgr. P. Hinca, Datové sklady

1 bod

3.10. Seminář z aktuárských věd

Ing. I. Lozsi, Prof. P. Mandl, Návrh mezinárodního účetního standardu pro pojistné smlouvy

1 bod

24.-27.8. 24. ASTIN colloquium, Berlín

3 body

16.5. Seminář z aktuárských věd

Mgr. D. Chládkova, Ing. I. Lozsi, Porovnání ocenění závazků životních pojištění reálnou a implicitní hodnotou

1 bod

25.4. Seminář z aktuárských věd

Mgr. J. Blanda, Řízení životní pojišťovny na základě přidané hodnoty

Dr. T. Herbst, Stochastické modelování garancí v životním pojištění

1 bod

21.3. Seminář z aktuárských věd

Mgr. T. Jarolímková, Ukazatele ziskovosti pojišťovny

1 bod

28.2. Seminář z aktuárských věd

Doc. V. Sedláček, Systémy řízení jakosti v pojišťovnách

1 bod

21.2. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka, Fáze 1 projektu IFRS pro pojistné smlouvy

Prof. P. Mandl, Stanovisko Německé společnosti aktuárů k přípravě IFRS pro pojistné smlouvy

1 bod

Zamčeno: Ne
Publikováno: 28. 11. 2003
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS