Program dalšího vzdělávání 2007

Do programu dalšího vzdělávání byly zařazeny tyto akce:

23.2. Seminář z aktuárských věd

Mgr. P. Bohumský: Oceňování zdravotního stavu v životním a zdravotním pojišťování

1 bod

9.3. Seminář z aktuárských věd

Prof. P. Mandl: Návrh směrnice IAA pro užívání interních modelů při odhadu rizik a kapitálové potřeby pojistitelů

1 bod

30.3. Seminář z aktuárských věd

RNDr. M. Šťástková, Mgr. I. Justová: Solventnost II – kvantitativní dopadové studie

1 bod

12.10. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka, PhD.: Oceňování pojistných závazků (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts)

1 bod

19.10. Seminář z aktuárských věd

Ing. I. Lozsi, Mgr. N. Klečková: Chování pojistníků, zákaznický vztah, pořizovací náklady (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts)

1 bod

26.10. Seminář z aktuárských věd

Mgr. J. Lukášek: Podíl pojistníků na výnosech (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts)

1 bod

2.11. Seminář z aktuárských věd

Mgr. M. Janeček, Mgr. J. Šrámek

Změny pojistných závazků (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts)

1 bod

9.11. Seminář z aktuárských věd

Diskusní příspěvky k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts

1 bod

14.12. Seminář z aktuárských věd

Prof. P. Mandl: Aktuárské společnosti a jejich přístup ke vzdělávání.

1 bod

Zamčeno: Ne
Publikováno: 15. 12. 2007
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS