Placení příspěvků

Účet

Číslo účtu: 6143379/0800

Variabilní symbol: rodné číslo člena

Konstantní symbol: 378 / 558 / 308

Výše příspěvků

Roky 2006, 2005 a 2004:

Certifikovaný člen (s osvědčením): 1000

Základní členství (bez osvědčení): 500

Vstupní příspěvek (noví členové: 250

Žádost o udělení osvědčení: 1000

Rok 2003:

Certifikovaný člen (s osvědčením): 600

Základní členství (bez osvědčení): 400

Vstupní příspěvek (noví členové: 200

Žádost o udělení osvědčení: 800

Roky 2002 a 2001:

Certifikovaný člen (s osvědčením): 400

Základní členství (bez osvědčení): 300

Vstupní příspěvek (noví členové: 150

Žádost o udělení osvědčení: 600

Rok 2000:

Certifikovaný člen (s osvědčením): 300

Základní členství (bez osvědčení): 250

Vstupní příspěvek (noví členové: 150

Žádost o udělení osvědčení: 500

Zamčeno: Ne
Publikováno: 20. 12. 2005
Autor: query
Kategorie:  Obecné