Výsledek jednání FGPC Groupe Consultatif 26. března v Talinu

Vážení kolegové,

s potěšením Vám oznamuji výsledek jednání FGPC Groupe Consultatif 26. března v Talinu.

FGPC dopuručuje výročnímu jednání Groupe Consultatif, které proběhne v říjnu v Manchesteru, aby aktuárské společnosti ČR, Estonska, Kypru, Litvy, Maďarska a Slovinska byly přijaty za plné členy GC. GC dále doporučuje, aby tyto aktuárské společnosti byly vyzvány k podpisu Dohody o vzájemném uznávání kvalifikace v aktuálním znění.

(Formální zápis z jednání zpracuje generální sekretář GC, toto je moje porozumnění situace).

Přikládám revidovaný text Dohody a dokument, který blíže vykládá některé záležitosti.

Zdraví

Jiří Fialka

Zamčeno: Ne
Publikováno: 30. 3. 2004
Autor: query
Kategorie:  Výbor