Vnější připomínkové řízení 32/41455/2004-321

Česká společnost aktuárů obdržela v rámci meziresortního připomínkového řízení materiál čj: 32/41455/2004-321 – Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Termín pro případné připomínky je 13. dubna 2004. Pokud bude mít někdo z členů ČSpA zájem o tento materiál a o zapojení se do připomínkového řízení, kontaktujte prosím Jiřího Fialku (jfialka@kpmg.cz). Totéž platí i pro připomínkování Zákona o finančních konglomerátech. Termín pro sdělení případných připomínek ČSpA je do 12. dubna 2004.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 30. 3. 2004
Autor: query
Kategorie:  Výbor