Řízení rizik v bankách: sledování výkonnosti s ohledem na riziko, malá exkurze v oblasti strukturovaných transakcí finančních trhů

Přednášející: RNDr. Monika Laušmanová, CSc. (Česká spořitelna)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 15. 10. 2004
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář