Studie Towers Perrin o vlivu fér hodnoty na účetní výkazy.

Přednášející: Prof. Petr Mandl (MFF UK)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 5. 11. 2004
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář