Program dalšího vzdělávání 2005

9.12. Seminář z aktuárských věd

Mgr. M. Vítková, Mgr. K. Žák: Pricing pomocí modelu finančních toků

1 bod

2.12. Seminář z aktuárských věd

Mgr. H. Lazosová, Mgr. M. Vítková: Standard IAA – Klasifikace smluv,

Dr. J. Fialka, PhD.: Standard IAA – Podíly na zisku podle uvážení,

Mgr. M. Janeček: Standard IAA – Současné odhady.

1 bod

25.11. Seminář z aktuárských věd

Mgr. D. Chládková, Mgr. J. Kořistka: Standard IAA – Testování přiměřenosti závazků,

Dr. J. Fialka, PhD.: Standard IAA – Oceňování investičních a servisních smluv.

1 bod

18.10. Seminář z pojistné matematiky

Prof. T. Cipra, Příklad optimální strategie pro využití důchodového pojištění, Základní aktuárské výpočty penzijního pojištění, Fondování penzijních systémů

2 body

14.10. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka, PhD.: Zkušenosti s testem postačitelnosti rezerv životního pojištění

1 bod

7.10. Seminář z aktuárských věd

Dr. M. Rotkovský, PhD.: Sjednocování výpočetních systémů v rámci pojišťovací skupiny

1 bod

29.4. Seminář z aktuárských věd

Mgr. R. Koch: Současné metody moderního controllingu pojišťoven

1 bod

22.4. Seminář z aktuárských věd

Mgr. J. Šváb: Praxe a test postačitelnosti v neživotním pojištění

1 bod

11.3. Seminář z aktuárských věd

Mgr. R. Trchová: Míry rizika a alokace kapitálu v pojistném portfoliu

1 bod

4.3. Seminář z aktuárských věd

Mgr. H. Lazosová: Modely solventnosti ve Švýcarsku a Velké Británii

1 bod

25.2. Seminář z aktuárských věd

Mgr. J. Lukášek: Směrnice Rady 2004/113/ES Rovnost mužů a žen a její dopad na pojišťovnictví

1 bod

Zamčeno: Ne
Publikováno: 31. 12. 2005
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS