Program dalšího vzdělávání 2009

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2009 zařazeny následující akce:

18.12. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka, Mgr. J. Stejskal: Konzultační materiály CEIOPS: Efekt podílů na zisku na řízení rizik

1 bod

11.12. Seminář z aktuárských věd

Mgr. Z. Roubal: Konzultační materiály CEIOPS: Konzultační materiály č. 43-45 Technické rezervy – rizikové marže, zjednodušení, standardy kvality dat. Úprava o riziko selhání protistrany

1 bod

7.-9.12. Quantitative Risk Management, Praha

3 body

4.12. Seminář z aktuárských věd

Ing. I. Lozsi, Ing. O. Bušta: Konzultační materiály CEIOPS: Konzultační materiály č. 39-41 Technické rezervy – nejlepší odhady, bezriziková výnosová křivka

1 bod

27.11. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka, Mgr. J. Stejskal, Mgr. L. Kvardová:

Konzultační materiály CEIOPS: Konzultační materiály č. 47-54 Standardní formule

1 bod

25.11. Stochastické modelování v neživotním pojištění, Praha

2 body

19.-21.11. Enterprise Risk Management, Lisabon

3 body

15.-17.10. Internal Models in Solvency II, Dublin

3 body

24.-26.9 Determining and Allocating Capital, Vilnius

3 body

22.9. Profesionalismus v aktuárské praxi

1 bod (profesionalismus)

9.-11.9. IAA: LIFE Colloquium, Mnichov

3 body

7.-9.9. IAA: AFIR Colloquium, Mnichov

3 body

3.4. Seminář z aktuárských věd

Mgr. M. Vítková: Stavba modelu řízení aktiv a pasív pro životní pojišťovnu a praktické zkušenosti s jeho používáním.

1 bod

20. 3. Seminář z aktuárských věd

Mgr. V. Krejčí, Mgr. J. Kořistka, Mgr. P. Oravec: Současný vývoj úrokových křivek

1 bod

6.3. Seminář z aktuárských věd

Dr. M. Šťástková, Dr. Ing. I. Justová, Ph.D.: Pojišťovnictví z pohledu regulace.

1 bod

Zamčeno: Ne
Publikováno: 23. 12. 2009
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS