Profesor RNDr. Petr Mandl, DrSc., Laureát Medaile Za zásluhy

Při příležitosti státního svátku České republiky dne 28. října 2009, profesor RNDr. Petr Mandl, DrSc. převzal z rukou prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy. Toto ocenění se uděluje osobám, které se zasloužily o stát v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, školství či bezpečnosti státu. Česká společnost aktuárů vnímá tento akt jako ocenění celoživotní práce pana profesora v oblasti matematiky a rovněž jako uznání jeho zásluh při budování studijního oboru pojistné matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, světového formátu. Tím pan profesor zásadním způsobem přispěl k výchově generací odborníků, ze kterých mnozí zastávají klíčové funkce v českých bankách a pojišťovnách. Česká společnost aktuárů je hrdá na svého čestného předsedu, profesora RNDr. Petra Mandla, DrSc., a panu profesorovi tímto srdečně gratuluje k získání tak hodnotného vyznamenání!

Zamčeno: Ne
Publikováno: 30. 10. 2009
Autor: query
Kategorie:  Sdělení
Soubory ke stažení: