Program dalšího vzdělávání 2010

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2010 zařazeny následující akce:

7.-9.11. Seminář Life conference and exhibition 2010 (Collateral damage – life insurance after the credit crunch 2010 and looking forvard), Birmingham

3 body

5.11. Seminář z aktuárských věd

Dr. T. Přecechtělová, Ing. I. Lozsi: Interaktivní diskuze k přípravě komentářů k ověřovacímu konceptu IFRS pro pojistné smlouvy

1 bod

29.10. Seminář z aktuárských věd

Ing. I. Lozsi: Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy, příklady aplikace a prezentace výsledků

1 bod

21.-23.10. Seminář EAA „Market consistent valuation, Praha

3 body

22.10. Seminář z aktuárských věd

Mgr. D. Zamazal: Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy, model ocenění (diskont, marže, model pro krátké smlouvy, zajistná aktiva)

1 bod

15.10. Seminář z aktuárských věd

Mgr. D. Chládková: Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy, celkový přehled

1 bod

6.10. Profesionalismus v aktuárské praxi

1 bod (profesionalismus)

21.5. Seminář z aktuárských věd

Dr. J. Fialka: Aktuální stav penzijní reformy

1 bod

14.5. Seminář z aktuárských věd

Mgr. P. Bohumský: Pandemie – katastrofické riziko v životním pojištění

1 bod

7.5. Seminář z aktuárských věd

Mgr. K. Žák: Zohlednění nelikvidity v pojistných závazcích

1 bod

30. 4. Seminář z aktuárských věd

Dr. V. Unzeitigová: Konzultační materiály CEIOPS: Částečné interní modely

1 bod

23. 4. Seminář z aktuárských věd

Dr. J.Fialka: Aktuárské standardy a role aktuára v Solventnosti II

1 bod (profesionalismus)

16. 4. Seminář z aktuárských věd

Mgr.Ing. J.Mertl: Zkušenosti s vývojem interních modelů v Solventnosti II

1 bod

7.-12.3. Mezinárodní aktuárský kongres, Kapské město (více viz. http://www.ica2010.com)

3 body

4.-6.3. Seminář EAA „Product Management and Development for Insurance Companies“, Hamburk (více viz. http://european-actuarial-academy.com/index.php?page=seminars&sub=1&seminar=hamburg2010/index)

2 body

Zamčeno: Ne
Publikováno: 4. 11. 2010
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS