Seminář Risk Mitigation Techniques

Případová studie v rámci projektu implementace direktivy k Solventnosti II. Na tomto projektu se podílejí zástupci ČSpA, ČAP, MF a ČNB.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 30. 3. 2010
Autor: query
Kategorie:  Sdělení