Vypisování diplomových a bakalářských prací pro MFF UK

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracím se na Vás jako odpovědný učitel magisterského oboru Finanční a pojistná matematika a bakalářského oboru Finanční matematika na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze. Na studium těchto oborů se z pochopitelných důvodů hlásí čím dále tím více studentů, bohužel učitelů odpovídajícího zaměření nepřibývá.

Máme zejména problém s vypisováním témat diplomových a bakalářských prací. Bakalářská práce by měla demonstrovat studentovu schopnost porozumění pojednávané problematice a též numerická ilustrace je vítána. Požadovaný rozsah je asi 15 stránek. Od diplomové práce se očekává více, mělo by jít minimálně o netriviální kompilaci, případně složitější numerickou ilustraci matematických modelů finanční a pojistné povahy. Máme zkušenost, že práce vedené lidmi z praxe vedou často k odvození originálních modelů, které jsou přínosem jak praktickým, tak i teoretickým. Doporučená strategie při formulování cíle práce: stručně, obecně; tak, aby okruh zadání byl dostatečně široký a umožnil únikovou cestu.

Osvědčil se také postup, že potenciální vedoucí projeví ochotu diplomovou či bakalářskou práci vést, se zájemcem z řad studentů se domluví a téma pak „ušije na míru“. V tomto případě stačí zájem vyjádřit frází „DP na téma kreditní riziko“, „název bude sdělen později“, atd.

Obracím se proto na širokou odbornou veřejnost s následující prosbou. Nabídněte nám témata diplomových a bakalářských prací. Je-li téma právě aktuální pro Vás, může Vám student pomoci při řešení teoretických i technických problémů. V případě, že se pracuje s utajovanými daty, je možné je pro účely prezentace výsledků použít data „zašuměná“.

Pro nastávající akademický rok 2010/2011 je termín vypsání témat 1. října 2010, termín zadání 12. listopadu 2010. Na rozdíl od jiných termínů nejsou tyto termíny striktně závazné, takže Vaše případná iniciativa jest vítána kdykoli. Aktuální jsou nyní názvy (témata) prací, podrobnější zadání je dobré vypracovat až po dohodě se studentem, kterého si případně vyberete. Vzor zadání je v příloze.

Děkuji předem za ochotu vést práce našich studentů.

Jan Hurt

Oddělení finanční a pojistné matematiky

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Matematicko-fyzikální fakulta

Universita Karlova v Praze

Telefon: 221-913-279

Fax: 222-323-316

e-mail: hurt@karlin.mff.cuni.cz

Zamčeno: Ne
Publikováno: 23. 8. 2010
Autor: query
Kategorie:  Sdělení
Soubory ke stažení: