Program dalšího vzdělávání 2011

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2011 zařazeny následující akce:

16.12. Seminář z aktuárských věd

Mgr. Petr Bohumský: Profesionalismus

1 bod (profesionalismus)

9.12. Seminář z aktuárských věd

RNDr. Michal Pešta, Ph.D.: Použití bootstrap metod při rezervování

1 bod

2.12. Seminář z aktuárských věd

RNDr. Petr Jedlička: ČKP a škody na zdraví v povinném ručení

1 bod

25.11. Seminář z aktuárských věd

Ing. Imrich Lozsi: IFRS pro pojistné smlouvy – aktuální stav

1 bod

11.11. Seminář z aktuárských věd

Ing. Aleš Krejdl, Ph.D.: Dopad Solvency II na pojistné produkty životního pojištění

1 bod

19.10. Profesionalismus v aktuárské praxi II

půldenní seminář s Ch. Daykinem, Praha

1 bod (profesionalismus)

19. 10. Kurz pojistné matematiky

Prof. T. Cipra: Pojistná matematika – Penze: kvantitativní přístup

2 body

7.6. Použití cash-flow modelů v pojišťovnictví

celodenní seminář ČSpA, Praha

2 body

20. 5. Seminář z aktuárských věd

Mgr. P. Koudelka: Demografické aplikace vícestupňových a víceprocesových modelů

1 bod

13. 5. Seminář z aktuárských věd

Mgr. Z. Roubal: Využití modelu peněžních toků pro ocenění zajištění

1 bod

6. 5. Seminář z aktuárských věd

Mgr. P. Černayová: Riziko dlouhověkosti

1 bod

29. 4. Seminář z aktuárských věd

Mgr. T. Strašák: ALM model (Implicitní hodnota)-praktické aspekty

1 bod

15. 4. Seminář z aktuárských věd

Ing. T. Machanec: Důchodová reforma v České republice

1 bod

8. 4. Seminář z aktuárských věd

Ing. P. Bednařík: Mikrosimulační model českého důchodového systému

1 bod

14.1. The fourth annual global enterprise risk management (ERM) webinar

Karel van Hulle of the European Commission

Alberto Corinti of the CEA

Seamus Creedon of the Groupe Consultatif

Bližší informace o akci: http://www.actuaries.org.uk/news/articles/global-enterprise-risk-management-webinar-announced

1 bod

Zamčeno: Ne
Publikováno: 18. 12. 2011
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS