Profesionalismus v aktuárské praxi II

Obsahem tohoto půldenního semináře budou aktuální témata z oblasti profesionalismu včetně zkušeností z britského prostředí a z oblasti vývoje aktuárských standardů v rámci IAA a Groupe Consultatif. Kurz povede Chris Daykin, předseda Groupe Consultatif a bývalý president Institute of Actuaries.

Důležitou součástí semináře bude kromě přednášek Chrise Daykina a aktuárů ČSpA také diskuze případových studií v rámci diskusních skupin včetně prezentace výsledků plénu.

Termín: středa 19.10.2011 od 8:45 – 14:00 hodin.

Upozornění: Vzhledem k účasti zahraničního mluvčího Chrise Daykina se celá akce koná v anglickém jazyce.

Místo konání: KPMG, Pobřežní 648/1a, Praha 8

Kapacita: 30 osob. Přednost mají členové ČSpA, kteří v minulých letech absolvovali kurz Profesionalismus I.

Cena: zdarma

Program dalšího vzdělávání: Akce bude navržena na zařazení do programu dalšího vzdělávání v oblasti profesionalismu (1 bod)

Registrace: Přihlášky posílejte do 30.9.2011 e-mailem na adresu: JaBobkova@cpoj.cz, do předmětu uveďte název kurzu.

Pozor, kapacita je omezena, po naplnění kapacity již bohužel nemůžeme Vaši přihlášku registrovat. Účast Vám bude potvrzena nejpozději 4.10.2011 e-mailem na adresu, ze které byla zaslána přihláška.

Bližší informace oprogramu naleznete v příloze.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 26. 9. 2011
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS