Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Studijní programy vysokých škol

Printed from https://www.actuaria.cz/studijni-programy-vs.html

Aktuárské vzdělání poskytuje několik českých univerzit a vysokých škol. Jejich studijní programy se však liší v pokrytí sylabu ČSpA, který je potřebný k získání osvědčení.

Společnost si dala za úkol v letech 2018 a 2019 zmapovat, do jaké míry jsou požadavky na osvědčení pokryty studijními programy českých univerzit a vysokých škol. V současnosti máme doborou představu o pražském Matfyzu a rádi bychom věděli stejně i o jiných školách. Mezi prvními budou jistě Fakulta informatiky a statistiky na VŠE v Praze a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.