Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Prezentace

Printed from https://www.actuaria.cz/prezentace.html

Prezentace z Jarních aktuárských setkání

2017+

Prezentace poskytujeme účastníkům setkání po jeho skončení.

2016

Prezentace jsou ke stažení zde

2015

Aktuárské standardy, J. Šváb, V. Unzeitigová (Kooperativa)

Jak napsat dokumentaci pro Solventnost II, P. Bednařík, P. Dvořák (Deloitte)

Insurance Business Optimization: Full Stochastic Approach, T. Kovář (ČSOBP)

Výuková data ČKP, P. Jedlička (ČKP)

Role aktuárů v utváření trhu životního pojištění, J. Fialka

Role aktuárů v utváření trhu životního pojištění, M. Podávka (Allianz)

Jak v Solvency II P2 podpořit/vyvrátit standardní formuli: Non- life, M. Šimurda, Z. Roubal, P. Pošta

Standard Formula Assumptions, A. Král (NN)

Jak v Solvency II podpořit/vyvrátit standardní formuli, M. Vítková

Calibrations of risk-neutral scenarios of interest rates in the Czech crown, M. Šára, M, Janeček (publikace podpořená ČSpA)

2014

Zahájení, J. Šváb (Kooperativa)

Aktuárská funkce a diskuse, J. Šváb (Kooperativa)

An alternative way of presenting actuarial topics (on the example of movement analysis of non-life reserves), T. Faluközy (Allianz)

Chain-ladder extensions, P. Pošta (KPMG)

From traditional pricing to pricing optimization, K. Jasiński (EY Warsaw)

ESGs: Testing and validating scenarios, S. Lazzari (Deloitte UK)

Aktuárské standardy, V. Unzeitigová (Kooperativa)

Actuarial point of view: Data quality management, J. Dúcky (PWC)

2013 

Hot Topics in Solvency II, G. Hanák (KPMG Hungary)

Aktuár a řízení rizik, M. Šimurda (KPMG), K. Šimonová

Optimization approaches to multiplicative tariff of rates estimation in non-life insurance, M. Branda (Kooperativa  & MFF UK)

Činnost odborného sekretariátu projektu ČAP pro SII a aktuality v oblasti SII, A. Krejdl (Deloitte)

Hands on Stochastic Models, J. Martinek (ARGO Group)

Selected Chapters from Capital Modelling, J. Martinek (ARGO Group)

Regulatory Regime in United Kingdom, J. Martinek (ARGO Group)

Dynamické chování pojistníků, Z. Roubal (KPMG)

Supervisory regime in Austria, R. Kvasnica

Prezentace: Aktuárský seminář

22.12.2017: Legislativa a pojistná matematika (odpovědný pojistný matematik a aktuárská funkce), RNDr. Vít Šroller (Česká pojišťovna)

15.12.2017: Řízení rizik v pojišťovně (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. Jana Zelinková (Česká pojišťovna)

8.12.2017: Modelování rizika přírodních katastrof, Mgr. J. Potužil (Uniqa)

1.12.2017: Pojišťovna a aktuár (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. J. Lukášek (Allianz)

24.11.2017: Co přináší dlouho očekávaný standard IFRS 17, Mgr. J. Šiška (Deloitte)

10.11.2017: Rezervování soudních sporů (příloha), Mgr. I. Grzonková (Axa)

3.11.2017: Cenování produktů životního pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. M. Vítková

27.10.2017: Dynamické modelování úmrtnosti - dokončení, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

20.10.2017: Aktuárské výstupy ve finančním výkaznictví, Mgr. P. Bohumský (Česká pojišťovna)

13.10.2017: Dynamické modelování úmrtnosti, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

6.10.2017: Aktuárská kvalifikace, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

19.5.2017: O České společnosti aktuárů, Mgr. Jan Šváb, Ph.D.

12.5.2017: Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II, Ing. Imrich Lozsi

5.5.2017: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi), Ing. J. Hrevuš (VIG Re)

28.4.2017: Případová studie: validace částí standardního vzorce podle dokumentace EIOPA, Mgr. A. Král (NN)

21.4.2017: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - koncentrační riziko, RNDr. L. Mazurová, Ph.D.

7.4.2017: Vývoj v kalibraci standardní formule, Mgr. M. Gerthofer, Ing. P. Svojítka (Deloitte)

31.3.2017: Aktuár a provozní systém pojišťovny (cyklus Pojistný matematik v praxi), RNDr. D. Slavíková, Ph.D. (Kooperativa)

24.3.2017: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - koncentrační riziko, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

17.3.2017: Přístup k interním modelům v pojišťovnách (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. Z. Roubal (Česká pojišťovna), Mgr. K. Žák (NN)

10.3.2017: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - vícerozměrná rozdělení a modelování závislostí, RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

3.3.2017: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - vícerozměrná rozdělení a modelování závislostí, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

24.2.2017: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - vícerozměrná rozdělení a modelování závislostí, RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

6.1.2017: Odchodovost klientů: modelování pomocí rozhodovacích stromů & Voice to Text analýza, Ing. Mgr. Veronika Počerová (Deloitte)

16.12.2016: Rezervování v neživotním pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. Z. Roubal (Česká pojišťovna)

9.12.2016: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - modelování operačního rizika, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

2.12.2016: Regresní modely v pojišťovnictví, Mgr. Kateřina Vlčková

25.11.2016: Kombinování zajistných smluv, Mgr. I. Grzonková (Axa)

18.11.2016: Expoziční modely v zajištění, Mgr. M. Bošeľa (VIG Re)

11.11.2016: Aplikace RJMCMC (Reversible Jumps Markov Chain Monte Carlo) metody na výpočet IBNR, Mgr. D. Marcinek (Ernst & Young)

4.11.2016: Testování předpokladů pro metodu chain-ladder, Mgr. P. Španihelová (Kooperativa)

21.10.2016: Implicitní hodnota pojišťovny (cyklus Pojistný matematik v praxi), RNDr. V. Unzeitigová, Ph.D. (Kooperativa)

14.10.2016: Cenování neživotního pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. Ing. J. Mertl, Ph.D. (Uniqa)

7.10.2016: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - obecné přístupy k měření a řízení rizik se zaměřením na tržní riziko, 
RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

13.5.2016: Chyba predikce při rezervování metodou Chain Ladder u korelovaných vývojových trojúhelníků, Mgr. M. Martinů (Cardif)

6.5.2016: Pojistný matematik a Solventnost 2 (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. D. Bohatová Chládková (Komerční pojišťovna)

29.4.2016: Rezervy z pohledu bankopojištění a užití Kaplan-Meierova odhadu při výpočtu RBNS, Mgr. Z. Valentová (Cardif)

22.4.2016: (Re)pricing a analýza škodovosti připojištění denních dávek, Mgr. I. Meňhartová (NN)

15.4.2016: Řízení aktiv a pasiv (ALM) v životní pojišťovně (cyklus Pojistný matematik v praxi), RNDr. M. Janeček, Ph.D. (Tools4F)

8.4.2016: Vývoj povinného ručení v ČR (cyklus Pojistný matematik v praxi), RNDr. P. Jedlička, Ph.D. (Supin)

1.4.2016: Systém vnitřní kontroly a řízení rizik v Solventnosti 2, Mgr. M. Čupák (NN)

18.3.2016: Dynamické modelování úmrtnosti, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

11.3.2016: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - kreditní riziko, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

4.3.2016: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - kreditní riziko, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

18.12.2015: Role zajistného brokera v zajištění odpovědnosti, RNDr. M. Čekal, MSc. (Guy Carpenter)

11.12.2015: Aktuár a provozní systém pojišťovny, RNDr. D. Slavíková, Ph.D. (Kooperativa)

4.12.2015: Pojišťovna a aktuár (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. J. Lukášek (Allianz)

27.11.2015: Kreditní rating a jeho modelování pomocí markovských procesů, Mgr. D. Němcová (Allianz)

20.11.2015: Modelování závislostní struktury dvourozměrných procesů škod, RNDr. O. Honzl, Ph.D. (Kooperativa)

13.11.2015: Cenovaní produktů životního pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. M. Vítková

6.11.2015: Retroaktivní zajištění, Mgr. P. Mlej (Aon Benfield)

30.10.2015: Interní modely v neživotním pojištění, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

23.10.2015: Interní modely v neživotním pojištění, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

16.10.2015: Řízení rizik v pojišťovně (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. Jana Zelinková (Česká pojišťovna)

9.10.2015: Kvantitativní řízení rizik: agregace rizik a alokace kapitálu, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

15.5.2015: Minulost a budoucnost zákonného pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy, Mgr. Radek Řezanka (Kooperativa)

24.4.2015: Rizikový kapitál, životní upisovací riziko, Mgr. Ondřej Kudler (Allianz)

17.4.2015: Riziko pojistného na jednoletém horizontu, Mgr. J. Thomayer (Ernst & Young)

10.4.2015: Propenzitní modelování, Ing. Mgr. V. Počerová (Deloitte)

3.4.2015: Pricing životního pojištění - účetní standardy a zachycení rizika, Mgr. T. Coufal (MetLife)

27.3.2015: Přístup k interním modelům v pojišťovnách (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. Z. Roubal (KPMG), Mgr. K. Žák (ING)

20.3.2015: Modelování v kreditním riziku, Mgr. J. Dufek (Allianz)

13.3.2015: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi), Mgr. P. Bohumský (Česká pojišťovna)

6.3.2015: Modelování operačního rizika, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

27.2.2015: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - modelování závislostí a teorie extrémů ve vícerozměrných pozorováních, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

20.2.2015: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - modelování závislostí a teorie extrémů ve vícerozměrných pozorováních, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

19.12.2014: Algoritmy pro tvorbu regresních a klasifikačních stromů, Mgr. R. Meixner (KPMG)

12.12.2014: Standard IAS19R a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity, Mgr. Š. Hezoučká (KPMG)

5.12.2014: Proces zajištění a oceňování zajistných produktů v praxi, Mgr. P. Mlej (Aon Benfield)

28.11.2014: Cenování neživotního pojištění (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. Ing. J. Mertl (Uniqa)

21.11.2014: Optimalizace spotřeby úspor v důchodu, RNDr. M. Kalaš (Allianz)

14.11.2014: Dvojitý chain-ladder a jeho rozšíření, Mgr. P. Pošta (KPMG)

7.11.2014: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

31.10.2014: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

24.10.2014: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

17.10.2014: Implicitní hodnota pojišťovny (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), RNDr. V. Unzeitigová, Ph.D. (Kooperativa)

10.10.2014: Rezervování v neživotním pojištění (Přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. Z. Roubal (KPMG)

16.5.2014: Datová kvalita nejen pro Solvency II, Ing. P. Dvořák (Deloitte)

25.4.2014: Dynamické chování pojistníka v životním pojištění, Mgr. B. Kocúrová (ING)

18.4.2014: Vlastní posouzení solventnosti a rizik (ORSA), RNDr. M. Šimurda, Ph.D. (KPMG)

11.4.2014: Řízení aktiv a pasiv (ALM) v pojišťovnách (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. V. Krejčí (Česká pojišťovna, GPH), RNDr. J. Ranošová, Ph.D. (Allianz)

4.4.2014: Insurance Analytics - analýza dat a prediktivní modelování v pojišťovnictví, Mgr. Ing. Pavel Kříž (Deloitte)

28.3.2014: Pojistný matematik a Solventnost II (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. D. Chládková (Deloitte)

21.3.2014: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - kreditní riziko, RNDr. Lucie Mazurová (MFF UK)

14.3.2014: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - kreditní riziko, RNDr. Lucie Mazurová (MFF UK)

7.3.2014: Generování ekonomických scénářů v praxi, Mgr. M. Schenk (Deloitte)

28.2.2014: Modely pro předpovídání úmrtnosti a aplikace na Českou republiku, Ing. P. Zimmermann, Ing. M. Matějka (Tools4F)

21.2.2014: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová (MFF UK)

20.12.2013: Ekonomické scénáře pro oceňování závazků z životního pojištění, Mgr. M. Jusko (Kooperativa)

13.12.2013: Rezerva pojistného v režimu Solvency II (neživotní pojištění), Mgr. J. Hůrka (Kooperativa)

6.12.2013: Cenování produktů životního pojištění (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. M. Vítková (Generali PPF Holding)

29.11.2013: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová (MFF UK)

22.11.2013: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová (MFF UK)

15.11.2013: Řízení rizik v pojišťovně  (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. Jana Zelinková (Česká pojišťovna)

8.11.2013: Riziko rezerv na jednoletém horizontu, Ing. L.Hronová (Tools4f)

1.11.2013: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik, RNDr. L. Mazurová (MFF UK)

25.10.2013: Pojišťovna a aktuár (přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi), Mgr. J. Lukášek (Allianz)

18.10.2013: ALM modely v systému Prophet (srovnání Global a ALS knihovny), Mgr. L.Miczová

11.10.2013: Praktický přístup k modelování hodnoty závazků ze životního pojištění, Mgr. P. Keblúšek (Metlife)

4.10.2013: IFRS 4 Fáze II aneb dočkáme se konce nekonečného příběhu? Mgr. H. Havlíčková (Deloitte)

17.5.2013: Metody stanovení výnosové křivky a jejich porovnání, Dr. Martin Janeček, Martin Matějka (Tools4F)

10.5.2013: Tradiční rizikové a investiční životní pojištění v US GAAP, Ing. Zdeněk Černý (MetLife)

3.5.2013: Tržně konzistentní ocenění produktů životního pojištění, Mgr. Monika Šťástková (Aegon)

26.4.2013: Using a DFA tool (Dynamic Financial Analysis) for optimizing the reinsurance cover, Dimitri Lansu (Aon Benfield)

19.4.2013: Vykazování v Solventnosti 2, Mgr. Barbora Hejmová (KPMG)

12.4.2013: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - měření rizika, meze celkového rizika, alokace kapitálu, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

5.4.2013: Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - měření rizika, meze celkového rizika, alokace kapitálu, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

22.3.2013: Výpočet kapitálu pomocí přístupu „nested stochastic“ a jeho alternativ, Ing. Petr Svojítka (Deloitte)

15.3.2013: Možné způsoby provedení testu postačitelnosti technických rezerv v životním pojištění, Mgr. Martin Janeček (Tools4F)

8.3.2013: Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (profesionalismus v praxi), Dr. Dagmar Slavíková (Kooperativa)

1.3.2013: Tvorba otimálních sazeb v neživotním pojištění, Dr. Martin Branda (MFF UK)

22.2.2013: Tvorba optimálních sazeb v neživotním pojištění, Dr. Martin Branda (MFF UK)

21.12.2012: Profesionalismus, Mgr. Petr Bohumský (Generali PPF holding)

14.12.2012: Vybraná témata z teorie extrémů, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

7.12.2012: Mnohorozměrná rozdělení a modelování závislostí, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

30.11.2012: Pravděpodobnostní rozdělení v pojistné matematice, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

23.11.2012: Životní netržní rizika v interním modelu, R. Meixner (KPMG)

16.11.2012: Použití katastrofických modelů podle Solvency II, A. Voldán (Deloitte)

9.11.2012: Vykazování závazků pojišťoven podle různých přístupů, K. Žák (ING pojišťovna)

2.11.2012: Poznámky z pohledu ALM: hedging, oceňování, „sovereign crisis“: část první, část druhá. V. Krejčí, J. Bořánek, D. Kozel (Generali PPF Holding)

26.10.2012: Analýza úmrtnosti, Dr. Petr Sotona (Kooperativa)

19.10.2012: Prečo, kedy a ako (NE)bootstrapovať v trojuholníkoch? RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (MFF UK)

12.10.2012: Rezervovacia kuchárka (GLM ako aperitív, hlavné menu po bayesovsky, GEE ako digestív), RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (MFF UK)

5.10.2012: O banálnom aktuárskom probléme, ktorý ignorujeme, a jeho nebanálnom, ale triviálnom riešení, RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (MFF UK)

18.5.2012: Riziková přirážka v režimu Solventnosti 2 - možné přístupy k výpočtu, Mgr. Lucie Kvardová (Deloitte)

11.5.2012: Odhady aktuárských předpokladů pomocí analýzy přežití, Mgr. Martin Hrba (Axa)

4.5.2012: Alternativní přenos rizik, Mgr. Ing. Jakub Mertl

27.4.2012: Míry rizika, doc. Dr. Jan Hurt (MFF UK)

20.4.2012: Metody pro výpočet kapitálu – interní modely v životním pojištění, Ing. Petr Bednařík (Deloitte)

13.4.2012: Parametrizace, realizace a kalibrace úplného interního modelu, Mgr. Jan Martínek (Argo Group International Holdings Ltd)

30.3.2012: Riziko rezerv v neživotním pojištění, Mgr. Tomáš Petr (Deloitte)

23.3.2012: Zobecněné lineární modely v pojišťovnictví II, Dr. Martin Branda (MFF UK)

16.3.2012: Zobecněné lineární modely v pojišťovnictví I, Dr. Martin Branda (MFF UK)

9.3.2012: Řízení rizik v bance, Dr. Ing. Leoš Souček (Komerční banka)

2.3.2012: Interní modely v neživotním pojištění – dokončení, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

24.2.2012: Interní modely v neživotním pojištění – netechnická rizika, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

16.12.2011: Profesionalismus, Mgr. Petr Bohumský (Generali PPF holding)

9.12.2011: Použití bootstrap metod při rezervování, RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (MFF UK, dříve Generali PPF holding)

2.12.2011: ČKP a škody na zdraví v povinném ručení, RNDr. Petr Jedlička (Česká kancelář pojistitelů)

25.11.2011: IFRS pro pojistné smlouvy – aktuální stav, Ing. Imrich Lozsi (in-pact)

18.11.2011: Základní techniky agregace rizik, Dr. Ing. Iva Justová (MFF UK)

11.11.2011: Dopad Solvency II na pojistné produkty životního pojištění, Ing. Aleš Krejdl, Ph.D. (Deloitte)

4.11.2011: Interní modely v Solventnosti 2 – pokračování, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

21.10.2011: Míry závislostí, Dr. Ing. Iva Justová (MFF UK)

14.10.2011: Interní modely v Solventnosti 2, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

7.10.2011: Modelování závislostí pomocí kopul, Dr. Ing. Iva Justová (MFF UK)

20.5.2011: Demografické aplikace vícestupňových a víceprocesových modelů, Mgr. Pavel Koudelka (Generali pojišťovna)

13.5.2011: Využití modelu peněžních toků pro ocenění zajištění, Mgr. Zdeněk Roubal (KPMG)

6.5.2011: Riziko dlouhověkosti, Mgr. Petra Černayová (KPMG)

29.4.2011: ALM model (Implicitní hodnota) - praktické aspekty, Mgr. Tomáš Strašák (Deloitte)

15.4.2011: Důchodová reforma v České republice, Ing. Tomáš Machanec (MPSV)

8.4.2011: Mikrosimulační model českého důchodového systému, Ing. Petr Bednařík (Deloitte)

1.4.2011: Matematika a řízení rizik: Interní modely v Solventnosti 2 (1. část), Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

25.3.2011: Matematika a řízení rizik: Implicitní hodnota v životním pojištění (2.část), Mgr. Tomáš Havel (AXA)

18.3.2011: Matematika a řízení rizik: Doplňky o strukturovaném pojišťovnictví, prof. Petr Mandl (MFF UK)

4.3.2011: Matematika a řízení rizik: Implicitní hodnota v životním pojištění (1. část), Mgr.Tomáš Havel (AXA)

25.2.2011: Matematika a řízení rizik: Krátkodobé cenné papíry vázané na pojištění, prof. Petr Mandl (MFF UK)

10.12.2010: Oceňování rizikového XL zajištění, Mgr. Roman Drápal (Hasičská vzájemná pojišťovna)

3.12.2010: Semimarkovský model pro řízení kreditního rizika, Mgr. Markéta Benková (Komerční banka)

26.11.2010: Náklady na kapitál neživotních pojišťoven, prof. Petr Mandl (MFF UK)

19.11.2010: Modelování operačního rizika (dokončení), Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

12.11.2010: Regulace pojišťovnictví a finanční krize 2007-09, prof. Petr Mandl (MFF UK)

5.11.2010: Interaktivní diskuze k přípravě komentářů k ověřovacímu konceptu IFRS pro pojistné smlouvy: část první, část druhá, Dr. Tereza Přecechtělová, Ing. Imrich Lozsi (Česká pojišťovna, KPMG)

29.10.2010: Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy, příklady aplikace a prezentace výsledků, Ing. Imrich Lozsi (KPMG)

22.10.2010: Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy, model ocenění (diskont, marže, model pro krátké smlouvy, zajistná aktiva), Mgr. David Zamazal (Kooperativa)

15.10.2010: Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy, celkový přehled, Mgr. Dana Chládková (Deloitte)

8.10.2010: Modelování operačního rizika, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

1.10.2010: Alternativní převod rizika v neživotním pojištění, prof. Petr Mandl (MFF UK)

21.5.2010: Aktuální stav penzijní reformy, Dr. Jiří Fialka (Deloitte)

14.5.2010: Pandemie - katastrofické riziko v životním pojištění, Mgr. Petr Bohumský (Generali PPF Holding)

7.5.2010: Zohlednění nelikvidity v pojistných závazcích, Mgr. Kamil Žák (Deloitte)

30.4.2010: Konzultační materiály CEIOPS: Částečné interní modely, Dr. Vladimíra Unzeitigová (Kooperativa)

23.4.2010: Aktuárské standardy a role aktuára v Solventnosti II, Dr. Jiří Fialka (Deloitte)

16.4.2010: Zkušenosti s vývojem interních modelů v Solventnosti II, Mgr. Ing. Jakub Mertl (UNIQA)

9.4.2010: Riziko dlouhověkosti v životním pojištění, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

26.3.2010: Pokročilejší techniky agregace rizik, Dr. Ing. Iva Justová (ČNB, MFF UK)

19.3.2010: Kreditní riziko - model KMV, prof. Petr Mandl (MFF UK)

12.3.2010: Modelování vývoje úmrtnosti v čase, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

5.3.2010: Míry závislostí, Dr. Ing. Iva Justová (ČNB, MFF UK)

26.2.2010: Kreditní riziko - model CreditRisk+, prof. Petr Mandl (MFF UK)

18.12.2009: Konzultační materiály CEIOPS: Efekt podílů na zisku na řízení rizik, Dr. Jiří Fialka, Mgr. Jan Stejskal (Deloitte)

11.12.2009: Konzultační materiály CEIOPS: Konzultační materiály č. 43-45 Technické rezervy – rizikové marže, zjednodušení, standardy kvality dat. Úprava o riziko selhání protistrany, Mgr. Zdeněk Roubal (KPMG)

4.12.2009: Konzultační materiály CEIOPS: Konzultační materiály č. 39-41 Technické rezervy – nejlepší odhady, bezriziková výnosová křivka, Ing. Imrich Lozsi, Ing. Ondřej Bušta (KPMG)

27.11.2009: Konzultační materiály CEIOPS: Konzultační materiály č. 47-54 Standardní formule (pdf, pptx), Dr. Jiří Fialka, Mgr. Jan Stejskal, Mgr. Lucie Kvardová (Deloitte)

20.11.2009: Analýza dat v modelech extrémních hodnot, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

13.11.2009: Základní techniky agregace rizik, Dr. Ing. Iva Justová (MFF UK, ČNB)

6.11.2009: Rizikové přirážky při oceňování produktů životního pojištění, Mgr. Petr Sotona (Kooperativa)

30.10.2009: Základy teorie měr rizika, prof. Petr Mandl (MFF UK)

23.10.2009: Konzultační materiály CEIOPS: Testy a standardy pro schvalování interních modelů (č. 56), Mgr. Kamil Žák (Deloitte)

16.10.2009: Parametrické modely rizika extrémních hodnot, Dr. Lucie Mazurová (MFF UK)

9.10.2009: Modelování závislostí pomocí kopul, Dr. Ing. Iva Justová (MFF UK, ČNB)

2.10.2009: Informace o výuce Matematika a řízení rizik. Podnikové řízení rizik (ERM). Hodnota v riziku (VaR), zbytková hodnota v riziku (Tail VaR), prof. Petr Mandl (MFF UK)

15.5.2009: Německá směrnice k interním rizikovým modelům pro neživotní pojištění, prof. Petr Mandl (MFF UK)

24.4.2009: Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě, Mgr. Tomáš Havel (Aviva)

17.4.2009: Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS, Mgr. Nina Klečková (KPMG)

3.4.2009: Stavba modelu řízení aktiv a pasív pro životní pojišťovnu a praktické zkušenosti s jeho používáním, Mgr. Marcela Vítková (Allianz)

27.3.2009: Koncentrační riziko úvěrového portfolia, Mgr. Jiří Herman (Generali PPF Holding)

20.3.2009: Současný vývoj úrokových křivek, Mgr. V. Krejčí, Mgr. J. Kořistka, Mgr. P. Oravec

13.3.2009: LMM - modelování forwardových křivek v rizikově neutrálním prostředí, Mgr. Martin Pleška (PricewaterhouseCoopers)

6.3.2009: Pojišťovnictví z pohledu regulace, Kreditní riziko, Dr. Monika Šťástková, Dr. Ing. Iva Justová, Ph.D. (ČNB)

27.2.2009: 90 let od založení Spolku československých pojistných techniků, prof. Petr Mandl (MFF UK)

12.12.2008: Vývoj vyučování matematické teorie rizika, prof. Petr Mandl (MFF UK)

5.12.2008: K interním modelům v neživotním pojištění (část první, část druhá), Mgr. Jan Šváb, PhD. (Kooperativa)

28.11.2008: Kreditní ohodnocení protistrany, Dr. Libor Němeček (Agrofert)

21.11.2008: Měření kreditního rizika metodologií Credit Metrics, Dr. Marcela Gronychová (Česká pojišťovna)

14.11.2008: Modelování důchodového systému v Česku a Maďarsku, Ing. Jan Škorpík, Ing. Aleš Krejdl, PhD. (Deloitte)

7.11.2008: Vybrané partie z řízení rizika v bankách (část první, část druhá), Dr. Monika Laušmanová, CSc., Dr. Petr Myška (Česká spořitelna)

31.10.2008: Tržní rizika v bankovnictví, Mgr. Stanislav Sabol (ČSOB)

24.10.2008: Modely katastrofického rizika, Dr. Vít Šroller (Česká pojišťovna)

17.10.2008: Rozklad technického zisku pro investiční životní pojištění, Mgr. Hana Križanová (AEGON)

10.10.2008: Finitní zajištění, Mgr. Petr Bohumský (Generali PPF holding)

3.10.2008: Tržně konzistentní ocenění pojistných závazků a řízení rizik pojišťoven, Dr. Jiří Fialka, PhD., Mgr. Kamil Žák (Deloitte)

23.5.2008: Vznik aktuárských věd z politické aritmetiky, prof. Petr Mandl (MFF UK)

16.5.2008: Modelování rezervního fondu neživotního pojištění, Mgr. Ing. Iva Justová

25.4.2008: Soukromé pojišťovny a systém zdravotní péče, Mgr. Jakub Riedel (Česká pojišťovna)

18.4.2008: Modelování zajištění v rámci rezerv a solventnosti v neživotní pojišťovně, Mgr. Radka Trchová (Allianz Vídeň) 

11.4.2008: Náklady na kapitál a riziková marže, prof. Petr Mandl (MFF UK)

4.4.2008: Tržně konzistentní oceňovací metody, Mgr. Tomáš Petr (Deloitte)

28.3.2008: Webinar SOA o řízení rizik (ERM), Mgr. Petr Bohumský, Mgr. Jan Kořistka (Česká pojišťovna)

14.3.2008: Zobecněný lineární model: od základů k aplikaci v analýze chování pojistného kmene a škodných událostí, Mgr. Miroslav Šimurda (KPMG)

7.3.2008: Modely úrokových sazeb - teorie a praxe (a rozšiřující materiál), Dr. Petr Myška (Česká spořitelna)

29.2.2008: Převod kmene životního pojištění, Dr. Helena Radovanská (Wüstenrot pojišťovna)

22.2.2008: Víceletý model v tarifování neživotního pojištění, Dr. Pavel Martynek, PhD. (Direct pojišťovna)

14.12.2007: Aktuárské společnosti a jejich přístup ke vzdělávání, prof. Petr Mandl (MFF UK)

7.12.2007: Využití analýzy korelací mezi zdravotními a majetkovými škodami v povinném ručení, Ing. Ondřej Bušta (KPMG)

30.11.2007: Mnichovské metody chain ladder. Konference ASTIN červen 2007, Mgr. Petr Jedlička (ČKP)

23.11.2007: Systémy bonus malus: optimalizace v praxi, Mgr. Jan Šváb, PhD. (Kooperativa)

16.11.2007: Struktura rezerv neživotního pojištění, Mgr. Helga Krafferová (Uniqa)

9.11.2007: Diskusní příspěvky k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts

2.11.2007: Změny pojistných závazků (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts), Mgr. Martin Janeček, Mgr. Jan Šrámek (ČSOB Pojišťovna)

26.10.2007: Podíl pojistníků na výnosech (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts), Mgr. Josef Lukášek (Allianz)

19.10.2007: Chování pojistníků, zákaznický vztah, pořizovací náklady (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts), Ing. Imrich Lozsi, Mgr. Nina Klečková (KPMG)

12.10.2007: Oceňování pojistných závazků (přednáška k materiálu IASB Preliminary Views on Insurance Contracts), Dr. Jiří Fialka, PhD. (Deloitte)

18.5.2007: Aktuárské vědy na německých vysokých školách v Praze a Brně. Pojišťovna Moldavia - Generali - Sekuritas, prof. Petr Mandl (MFF UK)

11.5.2007: Oceňování rizikových aktiv a sekuritizace rizik životního pojištění II, prof. Petr Mandl (MFF UK)

4.5.2007: Embedded Value konzistentní s trhem, Mgr. Dana Bohatová Chládková, Mgr. Kamil Žák (Deloitte)

27.4.2007: Oceňování rizikových aktiv a sekuritizace rizik životního pojištění I, prof. Petr Mandl (MFF UK)

20.4.2007: Kvantifikace obezřetnosti ve škodních rezervách neživotního pojištění s využitím informace o jednotlivých škodách, Mgr. Radka Trchová (Allianz Vídeň)

13.4.2007: Aplikace mnohorozměrné statistiky v analýze nepojištěných vozidel a škod, Mgr. Petr Jedlička (Česká kancelář pojistitelů)

30.3.2007: Solventnost II – kvantitativní dopadové studie, RNDr. Monika Šťástková, Mgr. Iva Justová (ČNB)

23.3.2007: Predikce poptávky po oběživu v ekonomice, Mgr. Tomáš Senft (Kooperativa)

16.3.2007: Spojitý přístup k modelování rizika škodních rezerv, Ing. Pavel Zimmermann (ČSOB pojišťovna)

9.3.2007: Návrh směrnice IAA pro užívání interních modelů při odhadu rizik a kapitálové potřeby pojistitelů, prof. Petr Mandl (MFF UK)

2.3.2007: Bankopojištění z pohledu specializované pojišťovny, Ing. Miroslav Šalša (Cardif)

23.2.2007: Oceňování zdravotního stavu v životním a zdravotním pojišťování, Mgr. Petr Bohumský (Česká pojišťovna)

15.12.2006: Ze starých anglických knih o pojistné matematice, prof. Petr Mandl (MFF UK)

8.12.2006: Riziková marže v neživotním pojištění II, prof. Petr Mandl (MFF UK)

1.12.2006: Riziková marže v neživotním pojištění, prof. Petr Mandl (MFF UK)

24.11.2006: Analýza technického zisku v životním pojištění, Mgr. Jana Zelinková (KPMG),

10.11.2006: Agregace rizik - Iman-Conoverova metoda, Mgr. Iva Justová

3.11.2006: Švýcarský solvenční test v praxi, RNDr. Alena Koubová (RVK Curych)

27.10.2006: Soubor přednášek Mezinárodní kongres aktuárů II (část první, část druhá), RNDr. Pavel Finfrle (Generali), PhD., Mgr. Jan Šváb (Kooperativa)

20.10.2006: Kancelář Českého jaderného poolu, RNDr. Marcela Kotyzová (PPF)

13.10.2006: Soubor přednášek Mezinárodní kongres aktuárů I (část první, část druhá), prof. Petr Mandl (MFF UK), RNDr. Vít Šroller (Česká pojišťovna), RNDr. Tereza Jarolímková (Česká pojišťovna)

6.10.2006: Metody měření výkonnosti portfolií správy aktiv, RNDr. Petr Myška (Česká spořitelna)

19.5.2006: Role aktuára v pojišťovnách, Mezinárodní aktuárská sdružení, RNDr. Jiří Fialka, PhD. (Deloitte Czech), prof. Petr Mandl (MFF UK)

12.5.2006: Analýza bayesovských odhadů pro lineární modely, RNDr. Rudolf Kučera

5.5.2006: Metodika GDV pro Solvency II – neživotní pojištění, prof. Petr Mandl (MFF UK)

28.4.2006: Zajištění a solventnost v neživotní pojišťovně, Mgr. Radka Trchová (Allianz, Vídeň)

21.4.2006: Statistické odhady ve finančních modelech, doc. Dr. Jan Hurt, CSc. (MFF UK)

7.4.2006: Strukturální modely kreditního rizika a oceňování rizik, Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

31.3.2006: Zobecněný lineární model a jeho použití v povinném ručení, Mgr. Jan Šváb (Kooperativa)

24.3.2006: Použití markovských a semimarkovských procesů v modelování kreditních rizik, Mgr. Markéta Benková (Komerční banka)

17.3.2006: Vliv genetiky v pojištění osob, Mgr. Petr Bohumský (PPF pojišťovna)

10.3.2006: Embedded Value a analýza pohybu (příloha), Mgr. Marcela Vítková (Allianz)

3.3.2006: Rozptyl škodních nákladů a solvenční kapitálový požadavek, prof. Petr Mandl (MFF UK)

24.2.2006: Analýza předpokladů (stornovost, úmrtnost, nemocnost) pomocí systému Mathematica, Mgr. Martin Podávka (Allianz)

16.12.2005: České pojistné názvosloví v minulosti a současnosti, prof. Petr Mandl (MFF UK)

9.12.2005: Pricing pomocí modelu finančních toků (příloha), Mgr. Marcela Vítková (Allianz), Mgr. Kamil Žák (Deloitte)

2.12.2005: Standard IAA - Klasifikace smluv, podíly na zisku podle uvážení, současné odhady, Mgr. Helena Lazosová (Česká pojišťovna), Mgr. Marcela Vítková (Allianz), Dr. Jiří Fialka, PhD. (Deloitte), Mgr. Martin Janeček (ČSOB pojišťovna)

25.11.2005: Standard IAA - I. Testování přiměřenosti závazků, II. Oceňování investičních a servisních smluv, Mgr. Dana Chládková (Deloitte), Mgr. Jan Kořistka (PPF), Dr. Jiří Fialka, PhD. (Deloitte)

18.11.2005: Pojištění závažných onemocnění, Mgr. Libor Novák (Aviva)

11.11.2005: Modifikace úmrtnostních tabulek v pojišťovnictví: generační a unisex tabulky, Mgr. Petr Smetana (Komerční pojišťovna)

4.11.2005: Dluhopisy zajištěné aktivy, Mgr. Milan Bartoš (Česká spořitelna)

21.10.2005: Spoluúčast v systémech bonus malus pojištění motorových vozidel, Mgr. Radek Stolín (VOŠ Jihlava)

14.10.2005: Zkušenosti s testem postačitelnosti rezerv životního pojištění, Dr. Jiří Fialka, PhD. (Deloitte)

7.10.2005: Sjednocování výpočetních systémů v rámci pojišťovací skupiny, Dr. Martin Rotkovský, PhD. (UNIQA)

27.5.2005: Test postačitelnosti technických rezerv životního pojištění s použitím stochastického modelu. Kvantifikace obezřetnosti ve škodních rezervách neživotního pojištění, Mgr. Tereza Jarolímková, prof. Petr Mandl

20.5.2005: Garantovaná důchodová opce a důsledky případu Equitable Life, Ing. Imrich Lozsi (KPMG)

13.5.2005: Vývoj produktu v životní pojišťovně: 2. část – oceňování produktu, Mgr. Aleš Král, Mgr. Jana Rollerová (ING)

6.5.2005: Vývoj produktu v životní pojišťovně: 1. část – vývoj produktu, Mgr. Aleš Král, Mgr. Jana Rollerová (ING)

29.4.2005: Současné metody moderních controllingů pojišťoven, Mgr. Roman Koch (Česká pojišťovna)

22.4.2005: Praxe a test postačitelnosti rezerv neživotních pojištění, Mgr. Jan Šváb (Kooperativa)

15.4.2005: Vybrané statistické metody ve financích, doc. Jan Hurt (MFF UK)

8.4.2005: Modelování rizikovosti dlužníků využitím Mertonova modelu, Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

1.4.2005: Možnost spolupráce pojišťovny a banky, Mgr. Renáta Pelechová (Aviva)

18.3.2005: Teorie extrémních hodnot při odhadovaní ztrát z operačních rizik, Mgr. Markéta Benková (Komerční banka)

11.3.2005: Míry rizika a alokace kapitálu v pojistném portfoliu, Mgr. Radka Trchová (Allianz Vídeň)

4.3.2005: Modely solventnosti ve Švýcarsku a Velké Británii, Mgr. Helena Lazosová (Česká pojišťovna)

25.2.2005: Směrnice rady 2004/113/ES – rovnost mužů a žen – a její dopad na pojišťovnictví, Mgr. Josef Lukášek (Allianz)

10.12.2004: Evropský koncept Embedded Value, Mgr. Jaroslav Šácha (Česká pojišťovna)

3.12.2004: Pojistná matematika v Praze před sto lety, prof. Petr Mandl (MFF UK)

26.11.2004: Vliv způsobu účtování finančních investic a technických rezerv na řízení aktiv a pasiv v životním pojištění, Mgr. Petr Myška (Česká spořitelna)

19.11.2004: Základní principy FAS 60 a FAS 97, Mgr. Marcela Vítková (Allianz)

12.11.2004: Skupinové pojištění osob, Mgr. Václav Schejbal (ČSOB pojišťovna)

5.11.2004: Studie Towers Perrin o vlivu fér hodnoty na účetní výkazy, prof. Petr Mandl (MFF UK)

29.10.2004: Poznámky k finančním trhům a ALM z hlediska aktuárské praxe, Mgr. Vladimír Krejčí (Česká pojišťovna)

22.10.2004: Techniky výpočtu IBNR a jejich aplikace v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, Mgr. Petr Jedlička, Mgr. Jan Kočvara, Dr. Jakub Strnad, PhD. (Česká kancelář pojistitelů)

15.10.2004: Řízení rizik v bankách: sledování výkonnosti s ohledem na riziko, malá exkurze v oblasti strukturovaných transakcí finančních trhů, RNDr. Monika Laušmanová, CSc. (Česká spořitelna)

21.5.2004: Z historie stochastického modelování, prof. Petr Mandl

14.5.2004: Difúzní modely úrokové intenzity v pojistně matematických výpočtech / Férový výpočet pojistného, Mgr. Tereza Jarolímková, Dr. Jiří Fialka, PhD. (KPMG)

7.5.2004: Kreditní deriváty, Mgr. Milan Bartoš (Českomoravská rozvojová a záruční banka)

30.4.2004: Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika, Mgr. Markéta Benková (Komerční banka)

23.4.2004: Oceňování pojistných produktů s využitím stochastického modelu, Mgr. Jiří Blanda (Crédit Suisse Life and Pensions)

16.4.2004: Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně, Mgr. Radka Trchová (Allianz Vídeň)

26.3.2004: Některé perspektivy účetnictví pojišťoven, Mgr. Roman Koch (Česká pojišťovna)

19.3.2004: Opce a garance v penzijním připojištění. Model penzijního připojištění, Mgr. Dana Chládková (KPMG), Mgr. Jan Kořistka (Česká pojišťovna)

12.3.2004: Návrh modelu reálné hodnoty závazku ze životního pojištění, Mgr. Pavel Finfrle (Generali)

5.3.2004: Měření efektivnosti scoringových modelů, Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

27.2.2004: Unrisk Pricing Engine for Mathematica. A new Mathematical Approach to Derivative Analysis, Dr. Andreas Binder (MathConsult)

20.2.2004: Skupinové životní pojištění, Dr. Karel Veselý (Aviva)

12.12.2003: Další vzdělávání českých aktuárů v minulosti, prof. Petr Mandl

5.12.2003: Český povodňový model. Software ReMetrica pro dynamickou finanční analýzu, Podlaha, Hanek (Benfield)

28.11.2003: Vložené deriváty v pojistných smlouvách, Dr. Jiří Fialka (KPMG)

21.11.2003: 34. kolokvium ASTIN v Berlíně (část první, část druhá), Dr. Jakub Strnad (ČKP), Mgr. Jan Šváb (Kooperativa)

14.11.2003: Aktuárský systém na modelování peněžních toků, Mgr. Martin Janeček (ČSOB Pojišťovna)

7.11.2003: Výnosové křivky, Mgr. Jan Šrámek (ČSOB pojišťovna)

31.10.2003: Účetní standard IAS 39 a řízení úrokového rizika v bankách

24.10.2003: Modelování katastrofických rizik, Mgr. Ing. Václav Bohdanecký (Allianz)

17.10.2003: Návrh mezinárodního účetního standardu pro pojistné smlouvy (část II), RNDr. Jiří Fialka, PhD. (KPMG)

10.10.2003: Datové sklady (prezentace, poznámky), Mgr. P. Hinca (Penzijní fond České pojišťovny)

3.10.2003: Návrh mezinárodního účetního standardu pro pojistné smlouvy, Ing. I. Lozsi (KPMG), prof. P. Mandl

23.5.2003: Rezervování rent v pojištění odpovědnosti, Mgr. Jan Šváb (Kooperativa)

16.5.2003: Porovnání ocenění závazků životních pojištění reálnou a implicitní hodnotou, Mgr. Dana Chládková, Ing. Imrich Lozsi (KPMG)

25.4.2003: I. Řízení životní pojišťovny na základě přidané hodnoty. II. Stochastické modelování garancí v životním pojištění, I. Mgr. Jiří Blanda (Crédit Suisse Life & Pensions), II. Dr. Tomáš Herbst (Crédit Suisse Life & Pensions)

25.4.2003: I. Řízení životní pojišťovny na základě přidané hodnoty. II. Stochastické modelování garancí v životním pojištění, I. Mgr. Jiří Blanda (Crédit Suisse Life & Pensions), II. Dr. Tomáš Herbst (Crédit Suisse Life & Pensions)

11.4.2003: Praktické přístupy k výpočtu VaR, Mgr. Roman Koch (Česká pojišťovna)

4.4.2003: Credit scoring, Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

28.3.2003: Finanční a kapitálový trh, Ing. D. Horký, Ing. T. Hummel (OVB Allfinanz)

21.3.2003: Ukazatele ziskovosti pojišťovny, Mgr. Tereza Jarolímková

14.3.2003: I. International Conference on Applied Statistics, Actuarial Science and Financial Mathematics, Hong Kong. II. Stochastické finanční modely IV = Deflátory. I. Prof. Tomáš Cipra, DrSc. II. Prof. Petr Mandl, DrSc.

7.3.2003: Korekce úmrtnostních tabulek ČSÚ, Mgr. Patrik Hinca (Penzijní fond ČP)

28.2.2003: Systémy řízení jakosti v pojišťovnách, doc. Václav Sedláček (EGAP)

21.2.2003: I. Fáze 1 projektu IFRS pro pojistné smlouvy. II. Stanovisko Německé společnosti aktuárů k přípravě IFRS pro pojistné smlouvy. I. Dr. Jiři Fialka (KPMG). II. prof. Petr Mandl

10.1.2003: Stochastické finanční modely III, prof. Petr Mandl

3.1.2003: Stochastické finanční modely II, prof. Petr Mandl

13.12.2002: Výpočetní aspekty pojištění dlouhodobé péče, Mgr. Petr Bohumský

6.12.2002: O zkušenosti výuky finanční matematiky na vyšší odborné škole, Mgr. Radek Stolín

29.11.2002: Investiční životní pojištění, Mgr. David Brebera (Pojišťovna České spořitelny)

22.11.2002: I. 6th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics II. Seminář Topical Actuarial Issues, Budapest, I. Prof. Tomáš Cipra II. Mgr. Pavel Finfrle (Generali)

15.11.2002: Stochastické finanční modely, prof. Petr Mandl

8.11.2002: Critical Illness Product Design / Developments in Various Markets, Keith Woolnoug (Swiss Re, Londýn)

1.11.2002: Modelování závislosti v řízení rizika, Mgr. Radka Trchová (Erste Bank, Vídeň)

25.10.2002: Úvěrové pojištění se státní podporou, Dr. Tomáš Barči (EGAP)

18.10.2002: I. K dopisu tří asociací životních pojjišťoven výboru pro Mezinárodní účetní standardy (IFRS). II. Činnost pracovní skupiny pro IFRS České společnosti aktuárů, I. prof. Petr Mandl, II. Dr. Jiří Fialka (KPMG)

24.5.2002: 1. Mezinárodní seminář aktuárů ve zdravotním pojištění, Mgr. Petr Bohumský

17.5.2002: I. Matematické modely oceňování finančních nástrojů. II. Využití informačních technologií při obchodování na Frankfurtské burze. I. RNDr. Petr Budinský, CSc. (Vysoká škola finanční a správní). II. Ing. Petr Večerek (Protea, spol. s r. o.)

10.5.2002: Životní pojištění a hypotéční úvěry, Mgr. Jan Hora

3.5.2002: I. A brief introduction of Benefit Network. II. The Norwegian Pension System. III. The Norwegian actuarial education system. The Norwegian Actuarial Association. I. Petr Myklestu (Managing Director, Benefit Network). II. Jimmy Johansen (Senior Consultant, Benefit Network). III. Tor E. Hoyland (Chairman of the Norwegian Actuarial Association)

26.4.2002: I. Jednoduché projekční systémy pro plánování životního pojištění. II. Výpočty rezervy IBNR v pojištění motorových vozidel. I. Mgr. Pavel Finfrle. II. Mgr. Jiří Potužil (Generali).

19.4.2002: Současná kritika fér hodnoty v pojišťovnictví. US GAAP pro soukromé zdravotní pojištění, prof. Petr Mandl

12.4.2002: Stavové modely nemocenského pojištění, prof. Petr Mandl

5.4.2002: Riziková rezerva a rozklad rizika v životním pojištění, Mgr. Martin Čížek

22.3.2002: Výpočet VaR modifikovanou metodou Monte Carlo, Mgr. Roman Koch (Atlantik)

15.3.2002: Způsoby stanovení hodnoty pojišťovny, Mgr. Martin Janeček

8.3.2002: Optimální systém bonus malus, Mgr. Jan Šváb (Kooperativa)

1.3.2002: Úloha centrální banky v ekonomickém systému, Dr. Michael Koňák, PhD. (ČNB)

22.2.2002: Chování portfólií finančních derivátů za nejistoty, doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

14.12.2001: Sloučení pražských škol aktuárských věd při vzniku MFF UK, prof. Petr Mandl

7.12.2001: Rozvoj soukromého zdravotního pojištění, Mgr. Petr Bohumský, Ing. Josef Jelínek, Dr. Vladimíra Unzeitigová (Kooperativa)

30.11.2001: Daňové úlevy pro životní pojištění a z toho plynoucí změny nad rezervotvornými pojistkami, Mgr. V. Dvořák (ČP Zdraví)

23.11.2001: Důchodové pojištění a provizní systémy, Mgr. Radek Řezanka (Kooperativa pojišťovna)

16.11.2001: Teorie a praxe zajištění v České pojišťovně, Mgr. Helena Lazosová (Česká pojišťovna)

9.11.2001: Knihovna pojistně matematických funkcí pro Excel, Mgr. S. Nedbal (Česká pojišťovna)

2.11.2001: Porovnání nákladů penzijních systémů, Dr. Tomáš Sochor (Union pojišťovna)

26.10.2001: Operační rizika v bankovnictví, Mgr. Radka Trchová (Erste Bank Sparkassen Wien)

19.10.2001: Vliv Basel II na požadovanou kapitálovou přiměřenost bank, Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

12.10.2001: Účetní standardy US GAAP v životním pojištění, Mgr. J. Blanda (Winterthur pojišťovna), Mgr. J. Fialka. PhD. (KPMG), Ing. I. Lozsi (KPMG)

5.10.2001: Aktuality z přípravy mezinárodních účetních standardů pro pojišťovnictví, prof. Petr Mandl