Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Pracovní skupiny

Printed from https://www.actuaria.cz/pracovni-skupiny.html

Společnost má dvě dlouhodobé pracovní skupiny - aktuárskou a vzdělávací. V případě potřeby je vytvořena pro konkrétní účel další pracovní skupina, která pak spolupracuje s příslušným orgánem ČSpA.

Hlavní odbornou pracovní skupinou je Aktuárská pracovní skupina. Členem aktuárské pracovní skupiny se může stát kterýkoliv člen společnosti aktuárů, který má zájem aktivně přispívat k činnosti skupiny. Případní zájemci o členství ve skupině či mimořádnou účast na jednání skupiny kontaktují organizátora. Témata k činnosti zadává buď výbor společnosti nebo navrhuje jakýkoliv člen pracovní skupiny.

Pracovní skupina je též platformou pro přenos informací z AAE a IAA od zástupců nominovaných ČSpA.

Pracovní skupina v případě potřeby vytváří podskupinky pro řešení či diskuzi jednotlivých témat. Jde například o podskupinu k IFRS 17, k testování dostatečnosti rezerv (ŽP či NP) či k standardu ESAP3 Aktuárská praxe v ORSA, kde dokonce došlo k rozdělení na několik podpodskupinek (ale protože v ČSpA nelpíme na oslovování plnými tituly, všem výše zmíněných říkáme pracovní skupiny).

Z principu fungování Aktuárské PS a většiny podskupiny nemůže být nikdy seznam členů kompletní a aktuální a proto jsou zde vypsáni jen ti, na které se můžete obracet v případě, pokud se chcete jednání skupiny (z)účastnit nebo se skupinou potřebujete něco projednat.

Aktuárská pracovní skupina (obecná témata)

 • Josef Lukášek (předseda)

Pracovní skupina IFRS 17

 • Petr Sotona (předseda)

Pracovní skupina LAT životní pojištění

 • Tomáš Strašák (předseda)

Pracovní skupina LAT neživotní pojištění

  Pracovní skupina ORSA rizikový profil

  • Jiří Potužil (předseda)

  Pracovní skupina ORSA projekce

  • Marcela Vítková (předseda)

  Pracovní skupina ORSA technické rezervy

  • Aleš Král (předseda)

  Zápisy z pracovní skupiny IFRS 17

  Aktuárská PSAleš Král  

  29.3.2018 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


  Setkání PS IFRS 17

  Aktuárská PSAleš Král 

  28.3.2018 - Pracovní skupina k IFRS 17 se dnes 27.3. setkala a diskutovala tři témata: dotazník AAE, návrh ISAP 4 od IAA a problém účtování finančních výnosů a nákladů hybridních produktů.


  International Standard of Actuarial Practice - IFRS

  Aktuárská PSAleš Král 

  6.3.2018 - Máme příležitost komentovat návrh ISAP, který se chystá vydat IAA


  Křivka 2017

  Aktuárská PSRedakce   

  5.1.2018 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


  Podzimní vzdělávací akce - rezervujte si čas

  Aktuárská PSRedakce 

  15.10.2017 - Henk Van Broekhoven: Úmrtnost a úmrtnostní tabulky, 20.-21.11.2017


  Summary of papers on Actuarial Function Report and Actuarial Function Holder

  Aktuárská PSRedakce   

  31.8.2017 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


  Vzdělávací pracovní skupina zejména organizuje vzdělávací akce pořádané ČSpA. Nejvýznamnější událostí je Jarní aktuárské setkání, dvoudenní seminář s mezinárodní účastí, kterého se pravidelně účastní více než 100 aktuárů. Aktuárský seminář pořádaný ve spolupráci s Matfyzem pak přináší cca 20 krát za rok možnost vzdělávání pro budoucí i současné aktuáry.

  Aktuální složení skupiny:

  • Zdeněk Roubal (předseda)
  • Vít Šroller
  • Marcela Vítková
  • Kamil Žák
  • Zuzana Valentová

  Termín Jarního aktuárského setkání: 31.5.-1.6.2018

  Vzdělávací PSAleš Král 

  1.2.2018 - Vážení kolegové, rezervujte si ve svých kalendářích termín Jarního aktuárského setkání 31.5.-1.6.2018


  Zařazení akce do programu dalšího vzdělávání - Seminář EAA v Praze

  Vzdělávací PSVít Šroller 

  11.12.2017 - Do programu dalšího vzdělávání byl zařazen Seminář EAA "Understanding IFRS 17" , který se koná 1.-2. března 2018 v Praze. Akci byly přiděleny 2 body do programu dalšího vzdělávání. Více informací najdete na následujícím odkazu: EAA seminář Understanding IFRS 17 Praha


  Program dalšího vzdělávání 2017

  Vzdělávací PSVít Šroller 

  14.11.2017 - Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2017 zařazeny následující akce: 20.-21.11. Henk van Broekhoven: Úmrtnost a úmrtnostní tabulky Praha 2 body 21.-23.6. Prime Re Academy workshop - Economic Scenario Generators Zurich 2 body 25.-26.5. Jarní aktuárské setkání ČSpA Říčany 3 body Aktuárské semináře (každý za 1 bod): 22.12. RNDr. V. Šroller: Legislativa a pojistná matematika 8.12. Mgr. J. Potužil: Modelování rizika přírodních katastrof 24.11. Mgr. J. Šiška: Co přináší dlouho očekávaný standard IFRS 17 10.11. Mgr. I. Grzonková: Rezervování soudních sporů 20.10. Mgr. P. Bohumský: Aktuárské výstupy ve finančním výkaznictví 19.5. Mgr. J. Šváb, Ph.D.: O České společnosti aktuárů 12.5. Ing. I. Lozsi: Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II 28.4. Mgr. A. Král (NN): Případová studie: validace částí standardního vzorce podle dokumentace EIOPA 7.4. Mgr. M. Gerthofer, Ing. P. Svojítka (Deloitte): Vývoj v kalibraci standardní formule 6.1. Ing. Mgr. V. Počerová (Deloitte): Odchodovost klientů: modelování pomocí rozhodovacích stromů & Voice to Text analýza Dále byl přidělen 1 bod pro následující kurzy pořádané VŠE: 22.9. Nástroje pro konstrukci regresního modelu a vyhodnocení jeho predikční chyby v R 9.6. Techniky pro podstatné zrychlení výpočtů v životním pojištění Dále jsou přiděleny 2 body pro následující semináře pořádané společností Tools4F : Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění Tvorba produktu v neživotním pojištění Finanční data a úrokové míry Value and Risk management Modely rizika Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví Základy R a SQL Pro následující pravidelné akce jsou přiděleny 3 body: 1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci - tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, ...) 25.-27.4. IAALS Colloquium, Hongkong 20.-24.8. ASTIN/AFIR Colloquium, Panama 4.-7.6. Joint IACA and PBSS Colloquium, Cancun 2) Mezinárodní kongres aktuárů 3) Švýcarská letní škola v Lausanne 6.-9.6. 30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries (Insurance Management: Trends, Challenges and Solutions)


  Podzimní vzdělávací akce - Úmrtnost a úmrtnostní tabulky

  Vzdělávací PSRedakce  

  9.11.2017 - Vážení kolegové, ve dnech 20.-21.11.2017 se uskuteční podzimní vzdělávací akce naší společnosti. Vystoupí Henk van Broekhoven na téma úmrtnosti. Akci byly přiděleny 2 body do programu dalšího vzdělávání. Registrovat se můžete na následujícím odkazu. Registrační formulář


  Semináře Prime Re Academy, Curych

  Vzdělávací PSRedakce  

  18.9.2017 - Aprobační komise schválila zařazení do programu dalšího vzdělávání následujících seminářů: The Standard Model of the Swiss Solvency Test, 16.-17.10.2017 Risk, Capital and Solvency Models - an ORSA Perspective, 17.-19.10.2017 The Standard Formula of Solvency II, 19.-20.10.2017 Bodové ohodnocení: 2 body za každý seminář


  Jarní aktuárské setkání - 25.-26.5.2017 - registrace otevřena

  Vzdělávací PSRedakce  

  5.4.2017 - Vážení kolegové, registrace na Jarní aktuárské setkání je zahájena. Odkaz naleznete v příloze.