Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Ochrana osobních údajů

Printed from https://www.actuaria.cz/osobni-udaje.html

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje považuje za přísně důvěrné. Nakládáme s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a pravidelně vyhodnocujeme vývoj související legislativy.

Jaké vaše údaje shromažďujeme?

Podle svých stanov vede Česká společnost aktuárů (dále jen "Společnost") seznam svých členů, v němž u každého svého člena eviduje jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu, která je zároveň registračním údajem na webu Společnosti. Součástí seznamu jsou také údaje o členství ve Společnosti a může obsahovat i další nepovinné údaje.

K čemu vaše údaje slouží?

Společnost je garantem profesionality v oboru pojišťovnictví a ve spřízněných oborech. Vaše údaje mohou v této souvislosti být poskytnuty třetím stranám, a to za okolností uvedených ve stanovách Společnosti. Vaše údaje mohou být zobrazeny ostatním členům Společnosti - způsob zobrazení vašich údajů, které Společnost eviduje, můžete nastavit ve svém uživatelském profilu po přihlášení do uživatelské sekce. V uživatelské sekci můžete své údaje také upravovat nebo mazat, a to s výjimkou údajů vyžadovaných podle stanov Společnosti. Bližší informace o evidenci osobních údajů vám rádi poskytneme na vyžádání.