Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář 23.11.2018: Stochastické rezervování a riziko technických rezerv v neživotním pojištění

8.11.2018Lucie Mazurová

Printed from https://www.actuaria.cz/news/916/159/Aktu%C3%A1rsk%C3%BD-semin%C3%A1%C5%99-23.11.2018-Stochastick%C3%A9-rezervov%C3%A1n%C3%AD-a-riziko-technick%C3%BDch-rezerv-v-ne%C5%BEivotn%C3%ADm-poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.html