Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář 18.5.2018: Agregované modely škodných rezerv nielen pre nezávislé pozorovania VERZUS mikro modely s využitím neuronových sietí

18.4.2018Lucie Mazurová

Printed from https://www.actuaria.cz/news/897/159/Aktu%C3%A1rsk%C3%BD-semin%C3%A1%C5%99-18.5.2018-Agregovan%C3%A9-modely-%C5%A1kodn%C3%BDch-rezerv-nielen-pre-nez%C3%A1visl%C3%A9-pozorovania-VERZUS-mikro-modely-s-vyu%C5%BEit%C3%ADm-neuronov%C3%BDch-siet%C3%AD.html

Publikováno 18.4.2018 15:16
Autor: Lucie Mazurová
Kategorie: Aktuárský seminář

Program dalšího vzdělávání 

Přílohy:

Zpět

Přednášející: Mgr. Michal Gerthofer (Deloitte)

Prvá časť přednášky sa venuje agregovaným modelom, hlavne pokročilejším metódam ako GEE a GLMM, ktoré sú schopné pracovať s korelovanými pozorovaniami. V druhej časti prednášky predstavíme mikro model založený na modeli počtu škôd a výšky škôd. Model počtu škôd vychádza z MLE odhadu a model výšky škôd využíva populárne neurónové siete.