Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Výsledky výzvy na podporu publikační činnosti

Printed from https://www.actuaria.cz/news/851/30/V%C3%BDsledky-v%C3%BDzvy-na-podporu-publika%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Dinnosti.html

Publikováno 1.10.2017 0:00
Autor: Redakce
Kategorie: Výbor

Zpět

Výbor společnosti rozhodl o přidělení finanční podpory řešitelským týmům.

Výbor společnosti na svém jednání dne 12.9.2017 rozhodl o přidělení finančního příspěvku na podporu publikační činnosti v souladu s plánem společnosti na rok 2017. Na výzvu reagovaly dva řešitelské týmy:
• Historie a současnost výkaznictví pojišťoven; Imrich Lozsi a kol. Zamýšlená odborná publikace se bude věnovat problematice výkaznictví pojišťoven z pohledu různých běžně používaných standardů finančního výkaznictví, jakými jsou IFRS, Solventnost II, MCEV či US GAAP. Kromě základních teoretických principů se bude publikace věnovat také a zejména ukázkám praktických příkladů, jak počítat a sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty pojišťovny.
• Možnosti využití shlukové analýzy pro rychlou aproximaci závazků; Pavel Zimmermann a kol. Přínosem této publikace pro praktického aktuára je shrnutí možností, návody pro analýzu, porovnání výsledků, poznámky k implementaci vybrané metody v programu R a tím mu usnadnit přípravu vlastní shlukové analýzy.

Oběma týmům byla přislíbena finanční odměna, která bude vyplacena po dokončení a odevzdání publikace.