Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář 23.4.: Klimatická změna - jak ovlivní škody, legislativu a investice podle prognóz IPCC (Mezivládní vědecká komise pro změnu klimatu při OSN)

23.3.2021Lucie Mazurová

Printed from https://www.actuaria.cz/news/1120/159/Aktu%C3%A1rsk%C3%BD-semin%C3%A1%C5%99-23.4.-Klimatick%C3%A1-zm%C4%9Bna-jak-ovlivn%C3%AD-%C5%A1kody-legislativu-a-investice-podle-progn%C3%B3z-IPCC-Mezivl%C3%A1dn%C3%AD-v%C4%9Bdeck%C3%A1-komise-pro-zm%C4%9Bnu-klimatu-p%C5%99i-OSN.html

Publikováno 23.3.2021 11:15
Autor: Lucie Mazurová
Kategorie: Aktuárský seminář

Program dalšího vzdělávání 

Zpět

Přednášející: A. Voldán (Deloitte), A. Ač (Czech Gllobe AV ČR) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

osnova:

* Zpráva IPCC o stavu planety (pozorovaná měření, teorie, předpoklady modelů)

* Prognózy IPCC popisující obecná globální rizika, doplněná o závěry ČHMI s důrazem na rizika pro pojišťovny v ČR

* Aktivity a opatření v okolních zemích - zejména anglický standard pro vykazování klimatických rizik (PRA Biennial Exploratory Scenario) a evropský standard pro vykazování vlivu investic na udržitelnost klimatu připravovaný na půdě FSB skupinou TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)