Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář 26.3.: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi)

23.3.2021Lucie Mazurová

Printed from https://www.actuaria.cz/news/1119/159/Aktu%C3%A1rsk%C3%BD-semin%C3%A1%C5%99-26.3.-Zaji%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1n%C3%AD-pojistn%C3%A9ho-rizika-cyklus-Pojistn%C3%BD-matematik-v-praxi.html

Publikováno 23.3.2021 11:10
Autor: Lucie Mazurová
Kategorie: Aktuárský seminář

Pojistný matematik v praxi 

Zpět

Přednášející: J. Hrevuš (VIG RE)

Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.