Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Jednání Aktuárské pracovní skupiny 26. 1. 2021: Vliv klimatických změn

1.2.2021Petr Pošta

Printed from https://www.actuaria.cz/news/1108/159/Jedn%C3%A1n%C3%AD-Aktu%C3%A1rsk%C3%A9-pracovn%C3%AD-skupiny-26.-1.-2021-Vliv-klimatick%C3%BDch-zm%C4%9Bn.html

Publikováno 1.2.2021 10:07
Autor: Petr Pošta
Kategorie: Aktuárská PS

Klíčová slova pro vyhledávání:

Přílohy:

Zpět

V úterý 26. ledna 2021 se uskutečnilo jednání Aktuárské pracovní skupiny k prodiskutování konzultací EIOPA ohledně vlivu klimatických změn na neživotní úpis a cenotvorbu a ohledně možných úprav standardní formule či způsobu její rekalibrace s ohledem na změny klimatu. Velké díky patří Honzovi Martínkovi, který tématem provázel. Nyní zveřejňujeme zápis z tohoto jednání.

Na pracovní skupině se šířeji diskutovaly následující otázky:

  1. Do jaké míry bere upisovací strategie jednotlivých pojišťoven na českém trhu v úvahu klimatické změny?
  2. Jaké vidí pojišťovny překážky, aby pojištění zůstalo cenově dostupné i v oblastech, kde se zvýší díky klimatickým změnám míra rizika? Je možným řešením kooperace privátního a státního sektoru?
  3. Pomohlo by v této souvislosti (dostupnost pojištění a cenová přijatelnost) zavedení víceletých smluv?
  4. Měly by pojišťovny přistoupit ke změnám v oblasti produktové nabídky či cenotvorby, které podpoří chování klientů s pozitivním dopadem na změny klimatu („impact underwriting“)?
  5. Měly by se ve standardní formuli překlasifikovat některá rizika (konvektivní bouře vs. tropická cyklóna)? Měly by se přidat mezi neživotní katastrofická rizika nové druhy, namátkou požár (wildfire) či sucho?
  6. Měla by se upravit stávající kalibrace pro jednotlivé státy či její režim a frekvence?

Podrobný zápis o proběhlé diskuzi je v příloze.

Děkujeme všem účastníkům jednání Aktuárské PS za pěknou a obsáhlou diskuzi.

Za organizátory,

Petr Pošta