Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Zařazení Aktuárských seminářů do programu dalšího vzdělávání

13.10.2020Kamil Žák

Printed from https://www.actuaria.cz/news/1076/159/Za%C5%99azen%C3%AD-Aktu%C3%A1rsk%C3%BDch-semin%C3%A1%C5%99%C5%AF-do-programu-dal%C5%A1%C3%ADho-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.html

Publikováno 13.10.2020 14:57
Autor: Kamil Žák
Kategorie: Celoživotní vzdělávání

Program dalšího vzdělávání 

Klíčová slova pro vyhledávání:
Zpět

Aprobační komise zařadila naplánované Aktuárské semináře do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila následující Aktuárské semináře do programu dalšího vzdělávání v rozsahu 1,5 hodiny za seminář:

27.11. Š. Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS

4.12. P. Svojítka (Deloitte): Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven (přesunuto z 27.3.)

18.12. V. Šroller (GČP): Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)

 

Přednášky se v případě nutnosti uskuteční on-line s přístupem pro členy společnosti a zapsané studenty semináře.