Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář 22.11.: Nezávislý pohľad na technické rezervy poisťovní podľa českej legislatívy

5.11.2019Lucie Mazurová

Printed from https://www.actuaria.cz/news/1003/159/Aktu%C3%A1rsk%C3%BD-semin%C3%A1%C5%99-22.11.-Nez%C3%A1visl%C3%BD-poh%C4%BEad-na-technick%C3%A9-rezervy-pois%C5%A5ovn%C3%AD-pod%C4%BEa-%C4%8Deskej-legislat%C3%ADvy.html

Publikováno 5.11.2019 14:47
Autor: Lucie Mazurová
Kategorie: Aktuárský seminář

Program dalšího vzdělávání 

Zpět

Přednášející: Mgr. M. Kudlík (PricewaterhouseCoopers Audit)

Prezentácia je zameraná na často diskutované oblasti v poistne technickej oblasti poisťovní v rámci štatutárneho auditu. Prvá časť prednášky sa venuje životnej časti auditu poisťovien, konkrétne testu postačitelnosti životného portfólia (LAT) v rámci českého trhu a jeho súladu nielen s legislatívnymi požiadavkami. V druhej časti prednášky ukážeme aplikáciu metód výpočtu škodných rezerv v štatutárních knihách poisťovní, kde hlavným aspektom bude využitie štatistických metód a diskusia k oprávnenosti v kontexte českej legislatívy.