We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

News

Printed from https://www.actuaria.cz/news.html

This page is only available in Czech language.


 

CERA Global Association virtual conference - save the date and call for presentations

26.2.2021Akce 
  

The CERA Global Risk Conference 2021 se uskuteční elektronicky od pondělí 14. do čtvrtka 17. června 2021.

Nabídka webinářů EAA zařazených do programu dalšího vzdělávání

24.2.2021Celoživotní vzdělávání C P D  
 

Přehled webinářů EAA a CERA kurzů v Q2 2021

Important Jednání Aktuárské pracovní skupiny 26. 1. 2021: Vliv klimatických změn

1.2.2021Aktuárská PS 
  

V úterý 26. ledna 2021 se uskutečnilo jednání Aktuárské pracovní skupiny k prodiskutování konzultací EIOPA ohledně vlivu klimatických změn na neživotní úpis a cenotvorbu a ohledně možných úprav standardní formule či způsobu její rekalibrace s ohledem na změny klimatu. Velké díky patří Honzovi Martínkovi, který tématem provázel. Nyní zveřejňujeme zápis z tohoto jednání.

Blog Kdy naposledy byla česká úmrtnost jako v roce 2020?

27.1.2021Blog 
  

Covid vrátil naši úmrtnost zpět o roky. Ale o kolik let? O 10 nebo o 30? Ve statistikách počtu zemřelých vidíme, že naposledy zemřelo více než 129 tisíc osob v roce 1990, tehdy ovšem při významně mladší populaci.

Referenční výnosová křivka pro test postačitelnosti technických rezerv k 31. 12. 2020

26.1.2021Aktuárská PS 
   

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.

 

Important APS: diskusní materiál AAE k dopadu klimatických změn

20.1.2021Aktuárská PS 
   

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.