We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

News

Printed from https://www.actuaria.cz/news.html

This page is only available in Czech language.


 

Podzimní jednání AAE - Vídeň

14.10.2019 Obecné 
   

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.

 

Příspěvky pro rok 2019

14.10.2019 Obecné 
 

Stav zadávání plateb příspěvků za rok 2019

Aktuárský seminář 25.10.: Řízení rizik v pojišťovně (cyklus Pojistný matematik v praxi)

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: Mgr. J. Zelinková (Axa)

Aktuárský seminář 18.10.: Interní modely v neživotním pojištění

 Aktuárský seminář 
 

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Aktuárský seminář 11.10.: Interní modely v neživotním pojištění

 Aktuárský seminář 
 

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Vítáme nové členy

3.10.2019 Obecné 
 

Za členy byli v roce 2019 přijati: