We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

News

Printed from https://www.actuaria.cz/news.html

This page is only available in Czech language.


 

Návrh modelu financování ČSpA - podklad pro valnou hromadu

25.11.2020Valná hromada 
   

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.

 

Low Interest Rates Working Group AAE

23.11.2020Obecné 
  

AAE hledá dobrovolníky do pracovní skupiny na nízké úrokové míry.

27.11. 8:30 Šimon Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS - odkaz na přednášku

Aktuárský seminář C P D  
  

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.

 

Podzimní aktuárský seminář - přednášky CPD

16.11.2020Celoživotní vzdělávání C P D  
 

Vážení kolegové, vzhledem k pokračujícím opatřením probíhá výuka aktuárského semináře na MFF UK vzdáleně.  Proto i podzimní CPD semináře proběhnou touto formou. S přednášejícími se domluvím na poskytnutí odkazu na událost, kterou následně rozešlu na Vaše kontakty. Na semináře není nutné přihlášení. V současnosti jsou naplánovány následující semináře: 27. 11. Š. Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS 4. 12. P. Svojítka (Deloitte): Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven 18. 12. V. Šroller (GČP): Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)  (CPD – profesionalismus) Letos se nám bohužel povedlo zajistit menší počet seminářů než obvykle, především z důvodu opětovného přechodu na distanční výuku.  I proto připomínám,  že v červnu byla schválena výjimka pro letošní rok, která umožňuje při plnění CPD nahradit hodiny ze základní části hodinami z části doplňkové. Přesto doufám, že zajištění těchto vzdálených seminářů Vám umožní se na základní části CPD i letos alespoň částečně zúčastnit. Další možnosti vzdělávacích akcí naleznete pravidelně v novinkách stránek společnosti, případně na https://www.actuaria.cz/ostatni-vzdelavaci-akce.html   S pozdravem Zdenek Roubal

Diskusní materiál AAE k roli aktuárů v IFRS 17

12.11.2020Obecné 
 

Vážení kolegové, AAE vydalo diskusní materiál k roli aktuárů ve vztahu k IFRS 17. Informace jsou k dispozici na AAE website . S případnými otázkami s emůžete obracet na Petra Sotonu a případně naši pracovní skupinu k IFRS 17.  

Important Jednání Aktuárské pracovní skupiny 10. 11. 2020

12.11.2020Aktuárská PS 
   

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.