We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

News

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,mc51b9,default,1&mc51b9summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&mc51b9detailpage=159&mc51b9number=6&mc51b9moretext=Read%20more...&mc51b9pagenumber=171&mc51b9returnid=177&stranka=177

This page is only available in Czech language.


 

Operační rizika v bankovnictví

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Mgr. Radka Trchová (Erste Bank Sparkassen Wien)

Vliv Basel II na požadovanou kapitálovou přiměřenost bank

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

Účetní standardy US GAAP v životním pojištění

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Mgr. J. Blanda (Winterthur pojišťovna), Mgr. J. Fialka. PhD. (KPMG), Ing. I. Lozsi (KPMG)

Aktuality z přípravy mezinárodních účetních standardů pro pojišťovnictví

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Prof. Petr Mandl