We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

News

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,mc51b9,default,1&mc51b9summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&mc51b9detailpage=159&mc51b9number=6&mc51b9moretext=Read%20more...&mc51b9pagenumber=167&mc51b9returnid=177&stranka=177

This page is only available in Czech language.


 

I. Jednoduché projekční systémy pro plánování životního pojištění. II. Výpočty rezervy IBNR v pojištění motorových vozidel.

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) I. Mgr. Pavel Finfrle. II. Mgr. Jiří Potužil (Generali).

Stavové modely nemocenského pojištění

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Prof. Petr Mandl

Riziková rezerva a rozklad rizika v životním pojištění

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Mgr. Martin Čížek

Výpočet VaR modifikovanou metodou Monte Carlo

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Mgr. Roman Koch (Atlantik)

Způsoby stanovení hodnoty pojišťovny

Aktuárský seminář 
 

(v 08:10 hod.) Mgr. Martin Janeček