Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m6ed77,default,1&m6ed77summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m6ed77detailpage=159&m6ed77number=6&m6ed77moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m6ed77category=Aktu%C3%A1rsk%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99&m6ed77pagenumber=67&m6ed77returnid=142&stranka=142

Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

Knihovna pojistně matematických funkcí pro Excel

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. S. Nedbal (Česká pojišťovna)

Porovnání nákladů penzijních systémů

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Dr. Tomáš Sochor (Union pojišťovna)

Operační rizika v bankovnictví

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Radka Trchová (Erste Bank Sparkassen Wien)

Vliv Basel II na požadovanou kapitálovou přiměřenost bank

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

Účetní standardy US GAAP v životním pojištění

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. J. Blanda (Winterthur pojišťovna), Mgr. J. Fialka. PhD. (KPMG), Ing. I. Lozsi (KPMG)

Aktuality z přípravy mezinárodních účetních standardů pro pojišťovnictví

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Prof. Petr Mandl