Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m6ed77,default,1&m6ed77summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m6ed77detailpage=159&m6ed77number=6&m6ed77moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m6ed77category=Aktu%C3%A1rsk%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99&m6ed77pagenumber=67&m6ed77returnid=142&stranka=142

Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

Úvěrové pojištění se státní podporou (Program dalšího vzdělávání)

Aktuárský seminář C P D  

(v 08:10 hod.) Dr. Tomáš Barči (EGAP)

1. Mezinárodní seminář aktuárů ve zdravotním pojištění

Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Petr Bohumský

I. Matematické modely oceňování finančních nástrojů. II. Využití informačních technologií při obchodování na Frankfurtské burze.

Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) I. RNDr. Petr Budinský, CSc. (Vysoká škola finanční a správní). II. Ing. Petr Večerek (Protea, spol. s r. o.).

Životní pojištění a hypotéční úvěry (Program dalšího vzdělávání)

Aktuárský seminář C P D  

(v 08:10 hod.) Mgr. Jan Hora

I. A brief introduction of Benefit Network. II. The Norwegian Pension System. III. The Norwegian actuarial education system. The Norwegian Actuarial Association.

Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) I. Petr Myklestu (Managing Director, Benefit Network). II. Jimmy Johansen (Senior Consultant, Benefit Network). III. Tor E. Hoyland (Chairman of the Norwegian Actuarial Association)