Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m6ed77,default,1&m6ed77summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m6ed77detailpage=159&m6ed77number=6&m6ed77moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m6ed77category=Aktu%C3%A1rsk%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99&m6ed77pagenumber=66&m6ed77returnid=142&stranka=142

Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

Chování portfólií finančních derivátů za nejistoty

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Sloučení pražských škol aktuárských věd při vzniku MFF UK

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Prof. Petr Mandl

Rozvoj soukromého zdravotního pojištění

 Aktuárský seminář 

Mgr. Petr Bohumský, Ing. Josef Jelínek, Dr. Vladimíra Unzeitigová (Kooperativa)

Daňové úlevy pro životní pojištění a z toho plynoucí změny nad rezervotvornými pojistkami

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. V. Dvořák (ČP Zdraví)

Důchodové pojištění a provizní systémy

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Radek Řezanka (Kooperativa pojišťovna)

Teorie a praxe zajištění v České pojišťovně

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Helena Lazosová (Česká pojišťovna)