Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m6ed77,default,1&m6ed77summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m6ed77detailpage=159&m6ed77number=6&m6ed77moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m6ed77category=Aktu%C3%A1rsk%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99&m6ed77pagenumber=2&m6ed77returnid=142&stranka=142

Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

Aktuárský seminář 2.11.2018: Vybraná témata z Mezinárodního kongresu aktuárů

C P D  Aktuárský seminář 
 

Přednášející a témata: J. Kořistka (Generali CEE): Genetika a pojištění M. Šimurda (Willis Towers Watson): Data, decisions and distortions K. Žák (NN): Risk modelling and valuation – jak to vidí Tom Wilson

Aktuárský seminář 26.10.2018: Rezervování v neživotním pojištění

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: Mgr. Z. Roubal (Česká pojišťovna)

Aktuárský seminář 11.5.2018: Dynamic and Granular Loss Modeling With Copulae

C P D  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: RNDr. M. Pešta, Ph.D. (MFF UK)

Aktuárský seminář 4.5.2018: Řízení aktiv a pasiv (ALM) v životní pojišťovně (cyklus Pojistný matematik v praxi)

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: RNDr. M. Janeček, Ph.D. (Tools4F)

Aktuárský seminář 27.4.2018: Pojistný matematik a Solventnost 2 (cyklus Pojistný matematik v praxi)

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: Mgr. D. Bohatová Chládková (Komerční pojišťovna)