Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Aktuárský seminář

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m6ed77,default,1&m6ed77summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m6ed77detailpage=159&m6ed77number=6&m6ed77moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m6ed77category=Aktu%C3%A1rsk%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99&m6ed77pagenumber=2&m6ed77returnid=142&stranka=142

Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

Aktuárský seminář 29.3.: Zajišťování pojistného rizika

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: Ing. J. Hrevuš (VIG Re)

Aktuárský seminář 22.3.: Koncentrační riziko

 Aktuárský seminář 

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Aktuárský seminář 15.3.: Přístup k interním modelům v pojišťovnách

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: Mgr. Z. Roubal (Česká pojišťovna), Mgr. K. Žák (ČPP)

Aktuárský seminář 8.3.: Aktuár a provozní systém pojišťovny

P M P  Aktuárský seminář 
 

Přednášející: RNDr. D. Slavíková, Ph.D. (Kooperativa)

Aktuárský seminář 1.3.: Mnohorozměrná rozdělení a teorie extrémů

 Aktuárský seminář 

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Aktuárský seminář 22.2.: Mnohorozměrná rozdělení a teorie extrémů

 Aktuárský seminář 

Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)