Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Novinky a sdělení

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m56d55,default,1&m56d55summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m56d55detailpage=159&m56d55number=6&m56d55moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m56d55pagenumber=2&m56d55returnid=30&stranka=30

 

Jarní jednání AAE 2021

20.4.2021Obecné 
  

Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.

 

Seminář EAA - Actuarial Data Science Introplication

18.4.2021Celoživotní vzdělávání C P D  

Vážení kolegové,    EAA pořádá ve dnech 14.-15. září za naší podpory seminář Actuarial Data Science Introplication. Tento seminář měl původně proběhnout loni v květnu v Praze, ale stejně jako řada ostatních událostí byl přesunut do online formy. Více informací naleznete na  https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0254. Pro členy společnosti by měla být k dispozici drobná sleva (25 EUR). 

Aktuárský seminář 7.5.: Infinitely Stochastic Micro Reserving

Aktuárský seminář C P D  
 

Přednášející: M. Pešta (MFF UK) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 30.4.: Přístup k interním modelům v pojišťovnách (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  
 

Přednášející: Z. Roubal (Kooperativa), K. Žák (ČPP)   Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.  

Aktuárský seminář 23.4.: Klimatická změna - jak ovlivní škody, legislativu a investice podle prognóz IPCC (Mezivládní vědecká komise pro změnu klimatu při OSN)

Aktuárský seminář C P D  
 

Přednášející: A. Voldán (Deloitte), A. Ač (Czech Gllobe AV ČR) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 26.3.: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  

Přednášející: J. Hrevuš (VIG RE) Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.