Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Novinky a sdělení

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m56d55,default,1&m56d55summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m56d55detailpage=159&m56d55number=6&m56d55moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m56d55pagenumber=2&m56d55returnid=30&stranka=30

 

Informace k CPD - schválená pravidla od 2020, opatření v souvislosti s koronavirem

27.3.2020Obecné C P D  
 

Vážení kolegové, během posledních měsíců došlo k několika událostem, které jsou relevantní pro CPD program naší společnosti  1.       Schválení aktualizovaných pravidel CPD  Na základě elektronického hlasování vyhlášeného na valné hromadě 10.12.2019 byla ke dni 15.1.2020 schválena aktualizovaná pravidla dalšího vzdělávání. Tato pravidla jsou platná již pro rok 2020. Pravidla zavádí tříleté posuzované období s postupným náběhem v prvních třech letech a přechází od bodového systému k hodinovému hodnocení vzdělávacích aktivit.  Schválený text pravidel je v příloze. Zároveň přikládám i text podkladů pro závěry (basis for conclusions) včetně vypořádání došlých připomínek. Oba doplňkové materiály byly k dispozici před valnou hromadou.   Přiložená prezentace z valné hromady pak obsahuje jednak stručný popis pravidel a jednak přehled pozměňovacích návrhů členů projednaných na valné hromadě. U těchto návrhů je uvedena informace, zda byly podle rozhodnutí valné hromady zařazeny do finálního návrhu pravidel, který byl schválen zmíněným hlasováním členů. Tato pravidla se týkají pouze certifikovaných členů, případně zájemců o certifikaci. Pravidla předpokládají samoevidenci CPD pro členy na jejich účtu na actuaria.cz, jejíž implementaci předpokládáme zhruba do listopadu tohoto roku. Prosíme Vás tedy o dočasnou offline evidenci, kterou budete mít možnost do registru následně zadat. 2.       Odklad vzdělávacích aktivit v souvislosti s koronavirovou situací V návaznosti na opatření vlády a celkový vývoj situace ohledně koronaviru byly již dříve zrušeny přednášky Aktuárského semináře na MFF UK. Stejně tak dojde k přesunu dříve avizovaných akcí CPD a to Jarního aktuárského setkání, seminářů Tools4F na téma IFRS 17 i semináře EAA plánovaného na květen do Prahy.  “Jarní” aktuárské setkání momentálně plánujeme uspořádat v termínu 17.-18.9.2020. O podrobnostech budeme informovat skrz mail a www.actuaria.cz Semináře o IFRS 17 by měly začít běžet na podzim, o jejich termínech Vás budeme informovat Seminář EAA na Actuarial Data Science Introplication je odložen a kolegové řeší, zda zvolí zářijový termín, nebo dojde k odložení na příští rok. 3.       Dopad na požadavky CPD za rok 2020 Na výboru jsme diskutovali dopad zrušení a přesunu akcí na požadavky CPD a možné varianty řešení. Vzhledem k působnosti aprobační komise v oblasti CPD jsme ji požádali o její vlastní návrh. O konkrétních úpravách Vás budeme co nejdříve informovat.   S pozdravem Zdenek Roubal

Aktuárský seminář se do odvolání nekoná.

Aktuárský seminář 

Z důvodu přerušní výuky na Univerzitě Karlově se až do odvolání ruší Aktuárský seminář na MFF UK.

Cyklus seminářů k IFRS 17 od Tools4F - odloženo na podzim

6.3.2020Celoživotní vzdělávání C P D  

Cyklus pěti seminářů k IFRS 17 pořádaných Tools4F byl zařazen do programu dalšího vzdělávání.

Aktuárský seminář 17.4.: Pojistný matematik a Solventnost 2 (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  

Přednášející: Mgr. D. Bohatová Chládková (Komerční pojišťovna)

Aktuárský seminář 3.4. : Vývoj povinného ručení v ČR (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  

Přednášející: RNDr. P. Jedlička, Ph.D. (Supin)

Aktuárský seminář 27.3.: Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven

Aktuárský seminář C P D  

Přednášející: Ing. P. Svojítka (Deloitte)