Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Novinky a sdělení

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m56d55,default,1&m56d55summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m56d55detailpage=159&m56d55number=6&m56d55moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m56d55pagenumber=148&m56d55returnid=30&stranka=30

 

Porovnání ocenění závazků životních pojištění reálnou a implicitní hodnotou

Aktuárský seminář C P D  

(v 08:10 hod.) Mgr. Dana Chládková, Ing. Imrich Lozsi (KPMG)

I. Řízení životní pojišťovny na základě přidané hodnoty. II. Stochastické modelování garancí v životním pojištění.

Aktuárský seminář C P D  

(v 08:10 hod.) I. Mgr. Jiří Blanda (Crédit Suisse Life & Pensions). II. Dr. Tomáš Herbst (Crédit Suisse Life & Pensions).

I. Řízení životní pojišťovny na základě přidané hodnoty. II. Stochastické modelování garancí v životním pojištění.

Aktuárský seminář C P D  

(v 08:10 hod.) I. Mgr. Jiří Blanda (Crédit Suisse Life & Pensions). II. Dr. Tomáš Herbst (Crédit Suisse Life & Pensions).

Praktické přístupy k výpočtu VaR

Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Roman Koch (Česká pojišťovna)

Credit scoring

Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Gabriel Marosi (Česká spořitelna)

Finanční a kapitálový trh

Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Ing. D. Horký, Ing. T. Hummel (OVB Allfinanz)