Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Novinky a sdělení

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,m56d55,default,1&m56d55summarytemplate=Actuaria%20News%20Summary&m56d55detailpage=159&m56d55number=6&m56d55moretext=P%C5%99e%C4%8D%C3%ADst%20cel%C3%A9...&m56d55pagenumber=141&m56d55returnid=30&stranka=30

 

I. Jednoduché projekční systémy pro plánování životního pojištění. II. Výpočty rezervy IBNR v pojištění motorových vozidel.

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) I. Mgr. Pavel Finfrle. II. Mgr. Jiří Potužil (Generali).

Stavové modely nemocenského pojištění

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Prof. Petr Mandl

Riziková rezerva a rozklad rizika v životním pojištění

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Martin Čížek

Výpočet VaR modifikovanou metodou Monte Carlo

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Roman Koch (Atlantik)

Způsoby stanovení hodnoty pojišťovny

 Aktuárský seminář 

(v 08:10 hod.) Mgr. Martin Janeček