Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Změny v CPD schváleny

Printed from https://www.actuaria.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01detailpage=sdeleni&cntnt01articleid=1056&cntnt01returnid=30

Publikováno 1.7.2020 20:50
Autor: Aleš Král
Kategorie: Obecné

Klíčová slova pro vyhledávání:

Přílohy:

Zpět

Oba návrhy, o kterých hlasovala elektronicky valná hromada byly schváleny.

30. června skončilo hlasování VH, o úpravách Pravidel celoživotního vzdělávání z důvodu nouzového stavu a úpravách Pravidel k vydání osvědčení. Viz https://www.actuaria.cz/news/1046/159/Elektronick%C3%A9-hlasov%C3%A1n%C3%AD-valn%C3%A9-hromady.html.

Celkem se hlasování zúčastnilo 151 členů z 317, přičemž kvorum pro toto hlasování byla jedna třetina členů a pro schválení byl nutný souhlas dvou třetin hlasujících.

Pro návrh č. 1 bylo 144 hlasujících, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování.

Pro návrh č. 2 bylo 146 hlasujících, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování.

Oba návrhy tak byly výraznou většinou schváleny. Schválené verze obou dotčených dokumentů najdete v příloze. V Pravidlech k vydání osvědčení byl opraven odkaz, který ve verzi před schválení nebyl přeznačen (jde o body B.2.c) a B.3.a)).