We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

Events

Printed from https://www.actuaria.cz/events.html

This page is only available in Czech language.


ČSpA pořádá vzdělávací akce různého typu. Vícedenní školení, jednodenní akce i pravidelné dvouhodinové semináře. Různá témata jsou prezentována odborníky z řad českých i zahraničních aktuárů i odborníků z jiných příbuzných oborů.

Připravované akce

Podzimní vzdělávací akce 2019

Jarní aktuárské setkání 2020

Pokud máte námět na téma pro vzdělávací akci, kontaktujte prosím zástupce pracovní skupiny vzdělávací.

Jarní aktuárské setkání

30. - 31. 5. 2019 - Říčany

31. 5. - 1. 6. 2018 - Říčany

25. - 26. 5. 2017 - Říčany

26. - 27. 5. 2016 - Říčany

28. - 29. 5. 2015 - Říčany

29. - 30. 5. 2014 - Říčany

30. - 31. 5. 2013 - Benešov

Aktuárský seminář

Viz samostatná stránka

Ostatní vybrané akce

27. 11. 2018 - Pokročilá grafická analýza dat v R, seminář ČSpA a Fakulty informatiky a statistiky VŠE, Praha

25. - 26. 6. 2018 - Prof. Emiliano Valdez, Workshop Advances in Statistical and Risk Modeling for Actuaries, Praha

20. - 21. 11. 2017 - Podzimní aktuárské setkání, Henk van Broekhoven: Úmrtnost a úmrtnostní tabulky

20. 6. 2016 - Prof. Dr. Mario V. Wüthrich: Claims reserving in the light of Solvency analysis

25. 11. 2015 - Aplikované modely storen

20. 10. 2015 - Diskusní seminář o aktuárské funkci podle Solvency II

16. - 17. 3. 2015 - Jak prezentovat čísla

19. 11. 2014 - MTPL pricing

10. 12. 2013 Ad Kok: AAE - Činnost a strategie, Profesní zásady, Role aktuára v režimu Solventnost II

 

Seznam všech akcí zařazených do programu dalšího vzdělávání

Viz samostatná stránka