We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

CERA

Printed from https://www.actuaria.cz/cera-en.html

This page is only available in Czech language.


Chartered Enterprise Risk Actuary (CERA) je mezinárodně uznávanou kvalifikací v oblasti risk managementu která:

  • Je založena na vzdělávání, které kombinuje pojistnou matematiku s teoretickými, praktickými a profesionálními principy ERM
  • Vštěpuje nejvyšší profesionální standardy, včetně rigorózních požadavků na vzdělání a etický kodex
  • Je mezinárodně uznávanou a přenositelnou
  • Je spojena s moderními a efektivními postupy
  • Zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní techniky ERM
  • Profesionální risk manažery vybavuje schopnostmi a dovednostmi, které jim pomáhají činit lepší businessová rozhodnutí