We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

Actuarial seminar

Printed from https://www.actuaria.cz/actuarial-seminar.html

This page is only available in Czech language.


Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

23.4., 8:30: Adam Voldán (Deloitte CE Service Centre), Alexander Ač (CzechGlobe, AV ČR, Klimatická změna - jak ovlivní pojišťovny; odkaz na připojení k online přednášce

Aktuárský seminář C P D  
  

This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.

 

Aktuárský seminář 7.5.: Infinitely Stochastic Micro Reserving

Aktuárský seminář C P D  
 

Přednášející: M. Pešta (MFF UK) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 30.4.: Přístup k interním modelům v pojišťovnách (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  
 

Přednášející: Z. Roubal (Kooperativa), K. Žák (ČPP)   Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.  

Aktuárský seminář 23.4.: Klimatická změna - jak ovlivní škody, legislativu a investice podle prognóz IPCC (Mezivládní vědecká komise pro změnu klimatu při OSN)

Aktuárský seminář C P D  
 

Přednášející: A. Voldán (Deloitte), A. Ač (Czech Gllobe AV ČR) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 26.3.: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  
 

Přednášející: J. Hrevuš (VIG RE) Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.

Aktuárský seminář 18.12.: Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)

Aktuárský seminář C P D  
  

Přednášející: V. Šroller (GČP) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.