We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

Actuarial seminar

Printed from https://www.actuaria.cz/actuarial-seminar.html

This page is only available in Czech language.


Od svého založení pořádá ČSpA ve spolupráci s MFF UK v Praze Aktuárský seminář (dříve též Seminář z aktuárských věd). Některé z přednášek spadají do programu celoživotního vzdělávání pro členy společnosti, v cyklu Pojistný matematik v praxi naopak členové společnosti přibližují studentům Matfyzu aktuárskou praxi.


 

Aktuárský seminář 28. 5.: Role aktuárů v ORSA procesu podle AAE - požadavky SAP 3 a pomoc, kterou najdete v EAN 1 (SAP 3 - Standard aktuárské praxe 3 - lokalizace evropského ESAP 3, EAN 1 - European Actuarial Note 1 on ESAP 3 and ORSA)

Aktuárský seminář C P D  
  

Přednášející: Členové pracovní skupiny ESAP3 - Jana Zelinková, Aleš Král, Petr Pošta, Miroslav Šimurda. Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 7.5.: Infinitely Stochastic Micro Reserving

Aktuárský seminář C P D  
  

Přednášející: M. Pešta (MFF UK) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 30.4.: Přístup k interním modelům v pojišťovnách (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  
  

Přednášející: Z. Roubal (Kooperativa), K. Žák (ČPP)   Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.  

Aktuárský seminář 23.4.: Klimatická změna - jak ovlivní škody, legislativu a investice podle prognóz IPCC (Mezivládní vědecká komise pro změnu klimatu při OSN)

Aktuárský seminář C P D  
  

Přednášející: A. Voldán (Deloitte), A. Ač (Czech Gllobe AV ČR) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.

Aktuárský seminář 26.3.: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Aktuárský seminář P M P  
 

Přednášející: J. Hrevuš (VIG RE) Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.

Aktuárský seminář 18.12.: Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)

Aktuárský seminář C P D  
  

Přednášející: V. Šroller (GČP) Online přednáška. Přístup obdrží členové ČSpA a zapsaní studenti semináře.