společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 

Valná hromada - činnost

11.12.2017
počet příloh: 2
12. prosince 2017 Valná hromada
Valná hromada se koná v úterý 12. prosince 2017 od 16:00 v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8.
více

7.12.2016
počet příloh: 2
13. prosince 2016 Valná hromada
Valná hromada se koná v úterý 13. prosince 2016 od 16:00 v hotelu Jurys INN, Sokolovská 11, Praha 8.
více

9.12.2015
počet příloh: 1
Stanovy společnosti
Schválená verze stanov společnosti více

7.12.2015
počet příloh: 1
8. prosince 2015 Valná hromada
více

9.12.2014
Večírek po valné hromadě
více

8.12.2014
počet příloh: 4
Úprava pravidel pro celoživotní vzdělávání (CPD)
Návrh, který rozšiřuje možnost udělení bodů i za významný odborný příspěvek k činnosti společnosti. Návrh je k projednání valnou hromadou 9.12.2014. více

7.10.2014
počet příloh: 1
9. prosince 2014 si rezervujte čas
na VALNOU HROMADU a související akce více

3.2.2014
počet příloh: 1
Mimořádná valná hromada únor 2014
se koná v pátek dne
28. února 2014 od 8:10 hodin spolu se Seminářem z aktuárských věd v prostorách MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, posluchárna K1.
více

10.12.2013
Valná hromada 2013
se koná v úterý dne
10. prosince 2013
od 16:00 v hotelu Jurys Inn Prague, Sokolovska 11, 186 00 Praha
v členské sekci přiloženy dokumenty více

6.12.2013
počet příloh: 1
10. prosince 2013 si rezervujte čas
na VALNOU HROMADU a související akce více

12.11.2012
počet příloh: 1
Aktualizovaná pozvánka na Valnou hromadu a oslavu dvacátého výročí založení společnosti
podle tradiční formule v úterý 11. prosince 2012 od 16h. V příloze naleznete pozvánku s programem, který začíná již v 9h diskusním workshopem na téma Poslání společnosti. více

14.5.2012
počet příloh: 1
Výsledek voleb do Aprobační komise
Valná hromada, která se konala v pátek dne 11. května 2012, zvolila RNDr. Ing. Ivu Justovou, PhD. do Aprobační komise ČSpA.
Za výbor společnosti a všechny budoucí uchazeče o osvědčení přejeme Ivě úspěšný výkon činnosti členky komise. více

8.5.2012
Valná hromada ČSpA
se koná v pátek dne 11. května 2012 více

13.12.2011
počet příloh: 1
Výsledky ankety k aktuálním spolkovým záležitostem
Děkujeme účastníkům dnešní Valné hromady za jejich názory. více

11.12.2011
Valná hromada 2011
se koná v úterý dne
13. prosince 2011
od 16:00 v hotelu Jurys Inn Prague, Sokolovska 11, 186 00 Praha
v členské sekci přiloženy dokumenty více

8.2.2011
Valná hromada ČSpA
se koná v pátek dne 25. února 2011 během semináře z aktuárských věd v posluchárně K1 na MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8. více

3.12.2010
počet příloh: 2
Valná hromada 2010
se koná v úterý dne
14. prosince 2010
od 16:00 v hotelu Jurys Inn Prague, Sokolovska 11, 186 00 Praha
přiložena zpráva o činnosti za rok 2010, zpráva o hospodaření 2010 a rozpočet 2011 více

7.12.2009
počet příloh: 4
Valná hromada 2009
se koná v úterý dne
8. prosince 2009
v 16.00 hod. v konferenčním sále hotelu Čechie, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8.
přiložen DRAFT zprávy o činnosti
více

24.11.2009
počet příloh: 1
Členské příspěvky za rok 2009
jsou splatné do 30.11.2009 na účet č. 6143379/0800. Prosíme rovněž o kontrolu a úhradu starších příspěvků.
více

8.12.2008
Rozšíření agendy valné hromady
Vladimír Krejčí pohovoří na téma výběru úrokové křivky pro LAT více

25.11.2008
počet příloh: 3
VALNÁ HROMADA ČESKÉ SPOLEČNOSTI AKTUÁRŮ
se koná v úterý 9. prosince 2008 v 16 h
v konferenčním sále hotelu Čechie, U Sluncové 618, Praha 8 více

24.1.2008
Valná hromada ČSpA
se koná v pátek dne 22. února 2007 v 9 h v posluchárně K1 na MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8.
Na valné hromadě proběhne volba členů Komise pro udělování osvědčení, čtětě dále ... více

6.12.2007
Volby do výboru a revizní komise ČSpA
do 6.12.2007 lze doručit jména kandidátů do výboru a revizní komise ČSpA pro úterní Valnou hromadu více

4.12.2007
počet příloh: 3
Valná hromada ČSpA
se koná v úterý dne 11. prosince 2007 v 16 h v konferenčních sálech Afrodita a Héra hotelu Olympic, Sokolovská 138, Praha 8.
valná hromada je volební, čtětě dále ... více

21.11.2006
počet příloh: 1
Valná hromada
se koná v úterý dne 12. prosince 2006 v 16.00 hod. ve velké zasedací síni v 1. patře (č.dv.116) v budově Ministerstva financí, Praha 1, Letenská 15. více

20.12.2005
Placení příspěvků
Informace o výši členských příspěvků a číslo účtu více

13.12.2005
počet příloh: 5
Valná hromada
se koná v úterý dne 13. prosince 2005 v 16.00 hod. ve velké zasedací síni v 1. patře (č.dv.116) v budově Ministerstva financí, Praha 1, Letenská 15 více

18.4.2005
počet příloh: 3
Valná hromada
Koná se v úterý dne 24. května 2005 v 16.00 hod. ve velké zasedací síni v 1. patře (č.dv.116) v budově Ministerstva financí, Praha 1, Letenská 15. více

26.11.2003
počet příloh: 1
Pozvánka na Valnou hromadu
Valná hromada se koná v úterý dne 9. prosince 2003 v 16.00 hod. ve velké zasedací síni v 1. patře (č.dv.116) v budově Ministerstva financí, Praha 1, Letenská 15. více