společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
19.9.2017
Pozvánka na akci České společnosti aktuárů - Pojistná matematika ve 21. století
Pozvání platí pro členy i nečleny společnosti. Platí pro pojistné matematiky tělem i duší i pro pojistné matematiky působící v oboru okrajově nebo i ty, kteří působí v příbuzných oborech. Více viz detail sdělení.

Milé aktuárky, milí aktuáři,
výbor České společnosti aktuárů si Vás dovoluje pozvat k diskuznímu setkání k budoucnosti aktuárské profese.
Pravděpodobně každý z nás je konfrontován se změnami, které doléhají na profesi pojistné matematiky. Pro mnohé z nás je to další a další regulace, pro jiné výzvy využít velká data, pro další přizpůsobení se změnám v obchodních modelech. Významným tématem je propojování profesí řízení rizik a pojistné matematiky. Ať už jsme na volné noze, zaměstnanci pojišťoven, auditních a poradenských firem, dohledu, pedagogové, členové společnosti či ne, mohli bychom se na chvíli zastavit a společně budoucnost naší profese prodiskutovat.
Výbor ČSpA se domnívá, že jednou z hlavních priorit a hodnot společnosti je vzájemné sdílení zkušeností, diversita názorů a kumulování společného „pokladu“ vědění a proto chceme stejným způsobem pojmout i diskusi o budoucnosti naší profese. Dále se domníváme, že do budoucna je užitečná široká otevřenost společnosti nejrůznějším oblastem aplikace pojistné matematiky, řízení rizik a to jak ve výuce, výzkumu, vývoji, ale i v aplikacích a dohledu či regulaci. Zveme tedy i kolegy, kteří členy společnosti nejsou.
Výbor ČSpA si do diskuse připravil novou strategii společnosti včetně rozpracování řady priorit.

Za výbor společnosti
Jan Šváb

Autor sdělení:  Jan Šváb

Soubory ke stažení

Pozvánka na akci ČSpA.pdf
18.9.2017 - Pozvánka na akci České společnosti aktuárů - Pojistná matematika ve 21. století