společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
20.11.2017
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Máte uhrazené členské příspěvky za rok 2017?

Členské příspěvky za rok 2017 je možné hradit v průběhu roku, nejpozději však
do 30. 11. 2017
.

č. účtu: 6143379/0800
VS: rodné číslo člena (před lomítkem)

Základní příspěvek: 500 Kč
Příspěvek s osvědčením: 1000 Kč (od roku následujícího po udělení osvědčení)
vstupní poplatek: 250 Kč

Po přihlášení do členské sekce lze získat informaci o předepsaných a uhrazených platbách. Děkujeme za včasnou úhradu.

Pokud požadujete hromadnou platbu na fakturu, prosíme o zaslání seznamu zaměstnanců a fakturačních údajů.

Hromadnou platbu zatím očekáváme (obdrželi jsme) od následujících společností:
AEGON, NN, WTW, EY, VIG RE, ALLIANZ, DELOITTE, ČSOB, KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, GENERALI GEE, KOOPERATIVA
Je však možné, že ne za všechny členy. Informujte se prosím u svého nadřízeného.


Všem členům, kteří již zaplatili, děkujeme.

Platby jsou aktualizovány k 20. 11. 2017.

Autor sdělení:  Kateřina Vlčková