společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
6.10.2017
Aktuárská kvalifikace
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

Informace zejména pro studenty oboru Finanční a pojistná matematika o požadavcích na vzdělání certifikovaných aktuárů.

Autor:  Lucie Mazurová