společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
25.9.2017
Novinky z AAE
Proběhla podzimní jednání výborů AAE.

Výčet nejdůležitějších informací je uveden níže. Podrobnosti naleznete zde, ale jen po přihlášení.

 • ESAP3 v platnosti od 2. 8. 2017
 • Vývoj ESAP5 „Independent review by actuaries“ zastaven, bude ale EAN
 • Bude se připravovat EAN na ORSA, první draft v dubnu 2018.
 • Otevřela se diskuse k GDPR. Proč je to aktuárské téma?
 • Insurance Committee zakládá pracovní skupinku na IFRS 17
 • IFR Committee se změní na Risk Management Committee
 • Zrušen projekt Market Consistency Web Portal
 • Spuštěn nový web AAE
 • Byl schválen nový Code of Conduct
 • Byla přijata nová strategie AAE
 • Byly přijaty nové stanovy a upravena governance AAE

  Jan Šváb a Martin Jusko

  Autor sdělení:  Jan Šváb

 •