společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
31.5.2017
Program dalšího vzdělávání 2017

Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2017 zařazeny následující akce:

25.-26.5. Jarní aktuárské setkání ČSpA
Říčany
3 body

21.-23.6. Prime Re Academy workshop - Economic Scenario Generators
Zurich
2 body


Aktuárské semináře (každý za 1 bod):

19.5. Mgr. J. Šváb, Ph.D.: O České společnosti aktuárů

12.5. Ing. I. Lozsi: Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II

28.4. Mgr. A. Král (NN): Případová studie: validace částí standardního vzorce podle dokumentace EIOPA

7.4. Mgr. M. Gerthofer, Ing. P. Svojítka (Deloitte): Vývoj v kalibraci standardní formule

6.1. Ing. Mgr. V. Počerová (Deloitte): Odchodovost klientů: modelování pomocí rozhodovacích stromů & Voice to Text analýza


Dále byl přidělen 1 bod pro následující kurzy pořádané VŠE:

22.9. Nástroje pro konstrukci regresního modelu a vyhodnocení jeho predikční chyby v R

9.6. Techniky pro podstatné zrychlení výpočtů v životním pojištění


Dále jsou přiděleny 2 body pro následující semináře pořádané společností Tools4F:

Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění
Tvorba produktu v neživotním pojištění

Finanční data a úrokové míry

Value and Risk management

Modely rizika

Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví

Základy R a SQL


Pro následující pravidelné akce jsou přiděleny 3 body:

1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci - tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, ...)

25.-27.4. IAALS Colloquium, Hongkong
20.-24.8. ASTIN/AFIR Colloquium, Panama
4.-7.6. Joint IACA and PBSS Colloquium, Cancun

2) Mezinárodní kongres aktuárů

3) Švýcarská letní škola v Lausanne

6.-9.6. 30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries (Insurance Management: Trends, Challenges and Solutions)

Autor sdělení:  RNDr. Vít Šroller