společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
21.6.2017
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Výbor společnosti projednal na své schůzi dne 20.6.2017 podané přihlášky. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru v září 2017.

Za členy byli v letošním roce přijati:

20.6.2017
Veronika Kráľová
Martin Ondruš
Michal Hlaváček

23.5.2017
Jan Hrabák
Václav Flaška
Jaroslav Vichr

25.4.2017
Jaroslav Zuzák
Zuzana Kordová

14.2.2017
Radek Hendrych

16.1.2017
Iveta Macho
Marek Krajča

K dnešnímu dni má Česká společnost aktuárů 278 členů.

Nové členy vítáme v našich řadách a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.

Autor sdělení:  Kateřina Vlčková