společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 

Důležité dokumenty

Informace

O členských příspěvcích

Formuláře

Přihláška do společnosti
Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost a o nabytém aktuárském vzdělání

Pravidla pro vydávání osvědčení

Dokument Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost byl schválen valnou hromadou společnosti dne 28.2.2014 s platností od 1.10.2014.

Na webu ČSpA je naleznete také v menu Předpisy / Ostatní / Vydávání osvědčení.
Pravidla a podmínky k vydání osvědčení
Komentář k návrhu novely Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost
CORE SYLLABUS FOR ACTUARIAL TRAINING IN EUROPE (GC)
Odkaz na sdělení s FAQ k přechodnému období je zde
Pravidla k CPD schválila valná hromada 10.12.2002, sdělení je zde

STARÁ Pravidla pro vydávání osvědčení

Dokument Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost byl schválen valnou hromadou společnosti dne 9.4.2014.

Vydání č. 1 (WEB) a Vydání č. 1 (DOC) ze dne 9.4.2002